HETI SZAKASZ MÁRCIUS 23-ÁN

CÁV  (3Mózes 6–8.) פרשת צו RAJ TAMÁS KOMMENTÁRJA: „Parancsold meg Áronnak és fiainak a következőket: Ez az égőáldozat előírása. Az áldozat az oltáron, a tűzhelyen legyen egész éjjel, reggelig, s az oltár tüze folyamatosan égjen” (Mózes III. könyve, 6. fejezet 2. vers). Így kezdődik soros heti szakaszunk, amelyben a különféle áldozati szertartásokról olvashatunk, s ez alkalmat kínál arra, hogy általában az ókori, bibliai kori zsidó áldozati szertatásokról szót ejtsünk. Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy a ...

Tovább


HETI SZAKASZ MÁRCIUS 16-ÁN: Vájikrá

Vájikrá (3Mózes 1–5.)   Az áldozati törvények (1–7. fejezet) 1 fejezet 1 Szólította Mózest és szólt hozzá az Örökkévaló a gyülekezés sátorából, mondván: 2. Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha valamelyik ember közületek áldozni akar áldozatot az Örökkévalónak, a baromból, a marhából és a juhokból áldozzátok a ti áldozatotokat. Az égőáldozatok: A tulokféléből 3. Ha égőáldozat az ő áldozata, a marhából, hímet, épet áldozzon; a gyülekezés sátorának bejáratához vigye azt, kedves ...

Tovább


heti szakasz március 9-én : Pekudé

Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.) 38. fejezet 21. Ezek felszámolásai a hajléknak, a bizonyság hajlékának, amelyeket megszámláltak Mózes parancsa szerint: a leviták szolgálata, Itámár, Áron, a pap fia által. 22. Becálél, Uri fia, Chúr fia, Júda törzséből elkészítette mindazt, amit parancsolt az Örökkévaló Mózesnek; 23. és vele együtt Oholiov, Achiszómoch fia, Dán törzséből, faragómester, takács és hímző, kék bíborral, piros bíborral és karmazsinnal, meg bisszussal. Összegzés 24. Mind az arany, mely feldolgoztatott a ...

Tovább


heti szakasz március 2-án: Vájákhél

Vájákhél (2Mózes 35:1–38:20.) 35. fejezet A szombat 1 Mózes egybegyűjtötte Izrael fiainak egész községét és mondta nekik: Ezek azok a dolgok, amelyeket parancsolt az Örökkévaló, hogy megtegyétek azokat. 2. Hat napon át végeztessék munka, de a hetedik napon legyen nálatok szentség, szombati nyugalom az Örökkévalónak; mindenki, aki azon munkát végez, ölessék meg. 3. Ne gyújtsatok tüzet mind a ti lakóhelyeiteken a szombat napján. A szentély építéséhez való anyag 4. És szólt Mózes Izrael fiainak egész közs...

Tovább


heti szakasz február 23-án: ki tiszá

    Ki tiszá (2Mózes 30:11–34:35.) 30. fejezet A sékel törvénye 11. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 12. Ha felveszed Izrael fiainak összegét számlálásuk szerint, akkor adja kiki lelke váltságát az Örökkévalónak, midőn megszámlálják őket; hogy ne legyen rajtuk csapás, midőn megszámlálják őket. 13. Ezt adja mindenki, aki átmegy a számláláson: fél sékelt, a szentség sékelje szerint, - húsz géra a sékel - fél sékelt ajándékul az Örökkévalónak. 14. Mindenki, aki átmegy a számláláson, ...

Tovább


heti szakasz február 9-én

Trumá (2Mózes 25:1–27:19.)   25. fejezet A szentély építéséhez való anyag 1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak nekem: ajándékot; minden embertől, akit szíve arra ösztönöz, vegyétek el a nekem szánt ajándékot. 3. És ez az ajándék, melyet tőlük elvegyetek: Arany, ezüst és réz; 4. kék bíbor, piros bíbor, karmazsin és bisszus, meg kecskeszőr; 5. pirosra festett kosbőrök és táchásbőrök, meg sittimfa; 6. olaj a világításra, illatszerek a kenetolajhoz és ...

Tovább


heti szakasz február 16-án

    Tecáve (2Mózes 27:20–30:10.) 27. fejezet Olaj a lámpa számára 20.Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta, törött faolajat a világításra, hogy felgyújtsatok örök mécset. 21. A gyülekezés sátorában a függönyön kívül, mely a bizonyság előtt van, rendezze el azt Áron és fiai estétől reggelig, az Örökkévaló színe előtt; örök törvény ez nemzedékeiken át Izrael fiai között. 28. fejezet A papi ruházatok 1 Te pedig hadd közeledni magadhoz Áront, a testvéredet és az ő ...

Tovább


HETI SZAKASZ FEBRUÁR 2-ÁN

                                       Mispátim (2Mózes 21–24.) 21.fejezet. Polgári törvénykezés Személyi jog 1. És ezek a rendeletek, melyeket eléjük tegyél: A héber rabszolga 2. Ha vásárolsz héber szolgát, hat évig szolgáljon: a hetedikben pedig menjen szabadon, ingyen. 3. Ha egymagában jön, egymagában menjen el; ha nős férfi, menjen felesége vele. 4. Ha ura ad neki feleséget és ez szült neki fiakat vagy leányokat, az asszony és az ő gyermekei legyenek az uráé, ő pedig menjen el egymagában. 5. Ha ...

Tovább


heti szakasz január 26-án

  Jitró (2Mózes 18–20.) 18. fejezet Jitró látogatása  Jethro and Moses (watercolor circa 1900 by James Tissot)       1 Midőn hallotta Jitró, Midján papja, Mózes apósa mindazt, amit Isten tett Mózessel és Izraellel, az ő népével, hogy kivezette az Örökkévaló Izraelt Egyiptomból; 2. akkor vette Jitró, Mózes apósa Cippórát, Mózes feleségét, miután ez elküldöttje volt, 3. és két fiát, akik közül az egyiknek a neve Gérsóm, mert azt mondta: idegen voltam, idegen földön; 4. a másiknak a ...

Tovább


heti szakasz január 19-én

  Besálách (2Mózes 13:17–17:16.) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   13. fejezet A megváltás Egyiptomból Átvonulás a Sástengeren 17. És volt, midőn elbocsátotta Fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országának útján mert közel volt az; mert azt mondta Isten, nehogy megbánja a nép, midőn háborút látnak és visszatérnek Egyiptomba. 18. Azért kerültette Isten a népet a puszta útján, a nádastenger felé; és felfegyverkezve mentek fel Izrael fiai Egyiptom országából. 19. Mózes ...

Tovább