heti szakasz január 26-án

  Jitró (2Mózes 18–20.) 18. fejezet Jitró látogatása  Jethro and Moses (watercolor circa 1900 by James Tissot)       1 Midőn hallotta Jitró, Midján papja, Mózes apósa mindazt, amit Isten tett Mózessel és Izraellel, az ő népével, hogy kivezette az Örökkévaló Izraelt Egyiptomból; 2. akkor vette Jitró, Mózes apósa Cippórát, Mózes feleségét, miután ez elküldöttje volt, 3. és két fiát, akik közül az egyiknek a neve Gérsóm, mert azt mondta: idegen voltam, idegen földön; 4. a másiknak a ...

Tovább


heti szakasz január 19-én

  Besálách (2Mózes 13:17–17:16.) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   13. fejezet A megváltás Egyiptomból Átvonulás a Sástengeren 17. És volt, midőn elbocsátotta Fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országának útján mert közel volt az; mert azt mondta Isten, nehogy megbánja a nép, midőn háborút látnak és visszatérnek Egyiptomba. 18. Azért kerültette Isten a népet a puszta útján, a nádastenger felé; és felfegyverkezve mentek fel Izrael fiai Egyiptom országából. 19. Mózes ...

Tovább


heti szakasz január 12-én

  BÓ (2Mózes 10:1–13:16.) 10. fejezet A nyolcadik csapás: Sáskák 1 És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Menj be Fáraóhoz, mert én konokká tettem az ő szívét és a szolgái szívét, hogy megtegyem ezeket a jeleimet közepette; 2. és hogy elbeszéljed fiadnak és fiad fiának füle hallatára, amit műveltem Egyiptommal és jeleimet, melyeket tettem közöttük hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló. 3. És bement Mózes meg Áron Fáraóhoz és mondták neki: Így szól az Örökkévaló, a héberek Istene, meddig vonakodsz ...

Tovább


heti szakasz január 5-én

Váérá (2Mózes 6:2–9:35.)   6. fejezet   A megváltás ígéretének megújítása   2. Szólt Isten Mózeshez és mondta neki: Én vagyok az Örökkévaló! 3. Megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mint Isten, mindenható, de nevemet: Örökkévaló, nem ismertettem meg velük. 4. És meg is kötöttem szövetségemet velük, hogy nekik adom Kánaán országát, az ő tartózkodásuk országát, amelyben tartózkodtak. 5. És hallottam is Izrael fiai jajkiáltását, mivelhogy az egyiptomiak szolgálatra szorítják ...

Tovább


heti szakasz december 29-én

  Smot (2Mózes 1:1–6:1.)  Pharaoh's daughter finds Moses in the Nile (1886 painting by Edwin Long)     Izrael Egyiptomban: Az elnyomás és a megváltás (1–15. fejezet) 1 fejezet Az izraeliták elnyomatása   1  És ezek a nevei Izrael fiainak, akik Egyiptomba jöttek; Jákobbal, kiki az ő házával, jöttek ők. 2.Rúben, Simon, Lévi és Júda; 3. Isszáchár, Zebúlun és Benjámin; 4. Dán, Náftáli, Gád és Ásér. 5. És volt összes lélekszáma a Jákob ágyékából származóknak: hetven lélek; ...

Tovább


heti szakasz december 22-én

Vájechi (1Mózes 47:28–50:26.) 47. fejezet Jacob Blessing the Sons of Joseph (1656 painting by Rembrandt)           28. És élt Jákob Egyiptom országában tizenhét évig; és voltak Jákob napjai, életének évei: száznegyvenhét év. 29. Midőn közeledtek Izrael napjai a halálhoz, akkor hivatta fiát, Józsefet és mondta neki: Ha ugyan kegyet találtam szemeidben, tedd, kérlek, kezedet csípőm alá, hogy cselekszel velem szeretetet és hűséget: ne temess el kérlek, Egyiptomban. 30. Ha majd ...

Tovább


heti szakasz december 15-én

Vájigás (1Mózes 44:18–47:27.)  Joseph Recognized by His Brothers (1863 painting by Léon Pierre Urbain Bourgeois)           44. fejezet 44. Akkor odalépett hozzá Júda és mondta: Kérlek, uram, hadd szóljon csak szolgád egy szót uram fülei hallatára és ne gerjedjen föl haragod szolgád ellen, mert te olyan vagy, mint Fáraó. 19.Uram kérdezte szolgáit, mondván: van-e atyátok vagy testvéretek? 20. És mi mondtuk uramnak: Van nekünk egy öreg atyánk és öregségének gyermeke, a legkisebbik ...

Tovább


heti szaksz december 8-án

  Mikéc (1Mózes 41:1–44:17.)  Joseph Interprets the Dream of Pharaoh (19th Century painting by Jean-Adrien Guignet)   41. fejezet József és Fáraó 1 És történt két év múltán, Fáraó álmodott, és íme, ő áll a folyam mellett. 2. És íme, a folyamból feljön hét tehén, szép ábrázatúak és kövér húsúak, és legelnek a nádasban. 3. És íme, más hét tehén jön fel utánuk a folyamból, rút ábrázatúak és vékony húsúak; és megálltak a tehenek mellett a folyam partján. 4.És fölfalták a tehenek, a rút ...

Tovább


Heti szakasz december 1-én

  Vájésev (1Mózes 37–40.) 37. fejezet  Joseph's Brothers Sell Him into Captivity (1855 painting by Konstantin Flavitsky)     József és testvérei József álmai   1 És Jákob lakott atyja tartózkodásának országában, Kánaán országában. 2. Ezek Jákob nemzetségei: József, tizenhét éves korában legeltette testvéreivel a juhokat; ő pedig ifjú volt Bilhó fiaival és Zilpó fiaival, akik atyjának feleségei voltak; és elvitte József rossz hírüket atyjukhoz. 3. Izrael pedig jobban szerette Józsefet ...

Tovább


Hetiszakasz november 24-én

Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.) 32. fejezet A félelem Ézsautól Jacob Wrestling with the Angel (1855 illustration by Gustave Doré) 4. És küldött Jákob követeket maga előtt Ézsauhoz, az ő testvéréhez, Széir országába, Edóm földjére. 5. Megparancsolta nekik, mondván: Így szóljatok uramhoz, Ézsauhoz: Így szól a te szolgád Jákob: Lábánnál tartózkodtam és időztem mostanáig; 6. és lett ökröm, szamaram, juhom, szolgám és szolgálóm; azért küldtem én, hogy tudtára adjam uramnak, hogy kegyet találjak a te szemeid...

Tovább