heti szakasz augusztus 24-én

  Ékev (5Mózes 7:12–11:25.) Az engedelmesség áldása 12. És lesz jutalmául annak, hogy hallgattok a rendeletekre, megőrzitek, hogy megtegyétek azokat, megőrzi neked az Örökkévaló, a te Istened a szövetséget és a szeretetet, melyről megesküdött őseidnek. 13. És szeret téged, megáld és megsokasít, megáldja méhed gyümölcsét és földed gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, marháid fajzását és juhaid szaporodását a földön, melyről megesküdött őseidnek, hogy neked adja. 14. Áldottabb leszel mind ...

Tovább


heti szakasz augusztus17-én

  Váetchánán (5Mózes 3:23–7:11.)   Mózes első beszédének folytatása (3:23–4:40.)Mózes könyörgése és a kérés megtagadása Moses Views the Land of Israel (woodcut by Julius Schnorr von Carolsfeld from the 1860 Bible in Pictures) 23. És könyörögtem az Örökkévalónak abban az időben, mondván: 24. Uram, Istenem te elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet; hisz ki oly Isten az égben és a földön, aki cselekednék a te cselekedeteid és hatalmad szerint? 25. Hadd vonuljak át, ...

Tovább


heti szakasz augusztus 10-én

Dvárim (5Mózes 1:1–3:22.) A hadköteles férfiak összeszámlálása 1. fejezet Bevezetés Moses Speaks to Israel (19th-century engraving by Henri Félix Emmanuel Philippoteaux)     1. Ezek a szavak, amelyekkel szólott Mózes egész Izraelhez a Jordánon innen, a pusztában, a síkságon, a nádastengerrel szemben, Poron meg Tófel és Lovon meg Cháczérósz és Di-Zohov között. 2. Tizenegy napi út a Chórebtól, a Széir hegye felé Kádes-Bárneáig. 3. És volt a negyvenedik évben, a tizenegyedik hónapban, ...

Tovább


heti szakasz július 27-én

Pinchász (4Mózes 25:10–30:1.) 25. fejezet Moses Sees the Promised Land from Afar (watercolor circa 1896–1902 by James Tissot) Pinchász megjutalmazása 10. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 11. Pinchosz, Eleázár fia, Áron, a pap fia elfordította haragomat Izrael fiairól, midőn buzgólkodott értem közöttük, hogy nem pusztítottam ki Izrael fiait buzgalmamban. 12. Azért mondd: Íme, adom neki békeszövetségemet! 13. És legyen neki és magzatának utána az örökös papság szövetsége, azért, mert ...

Tovább


heti szakasz julius 20-an

Bálák (4Mózes 22:2–25:9.)   Coastal Landscape with Balaam and the Ass (1636 painting by Bartholomeus Breenbergh) 22. fejezet Bálák, Móáb királya 2. Mikor látta Bálák, Cippór fia mindazt, amit Izrael tett az Emórival, 3. akkor nagyon félt Móáb a néptől, mert sok volt, és irtózott Móáb Izrael fiaitól. 4. És mondta Móáb Midján véneinek: most fölnyalja e gyülekezet egész környékünket, amint fölnyalja az marha a mező füvét. És Bálák, Cippór fia volt Móáb királya abban az időben. Balaam and the ...

Tovább


heti szakasz julius 13-án: Chukát

  Chukát (4Mózes 19:1–22:1.)   19. fejezet A vörös tehén 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez meg Áronhoz, mondván: 2. Ez a tannak törvénye, melyet az Örökkévaló parancsolt, mondván: Szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak hozzád egy vörös tehenet, épet, amelyen nincs hiba, amelyre még nem jött járom. 3. És adjátok azt Eleázárnak, a papnak, és vezessék ki azt a táboron kívülre és vágják le előtte. 4. Vegyen Eleázár, a pap, az ujjával annak véréből és fecskendjen a gyülekezés sátorának eleje felé annak ...

Tovább


heti szakasz július 6-án: Korách (4Mózes 16:1–18:32.)

  Korách (4Mózes 16–18.)   16. fejezet   Kórach, Dátán, Ábirám és Ón lázadása   Pártot ütött Kórách, Jíchor fiai, Kehosz fia, Lévi fia, meg Dátán és Ábirám, Eliov fia, meg Ón, Pelesz fia, Rúbénnek fiai, 2. és odaálltak Mózes elé, meg férfiak Izrael fiai közül kétszázötvenen, a község fejedelmei, a gyülekezet hivatottjai, neves emberek. 3. Összegyülekeztek Mózes és Áron ellen és mondták nekik: Sok ez tőletek! Hiszen az egész község mindnyájan szentek és közöttük van az Örökkévaló; ...

Tovább


heti szakasz június 29-én: Slách (4Mózes 13:1–15:41.)

Slách (4Mózes 13:1–15:41.) 13. fejezet Moses and the Messengers from Canaan (painting by Giovanni Lanfranco) A kémek kiküldése 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Küldj el férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán országát, amelyet én adok Izrael fiainak; egy-egy férfiút atyái törzse szerint küldjetek, mindegyik fejedelem közülük. 3. Mózes pedig elküldte őket Poron pusztájából az Örökkévaló parancsára: mindnyájan férfiak, Izrael fiainak fejei ők. 4. És ezek a neveik: Rúbén törzséb...

Tovább


heti szakasz június 22-én: Beháálotchá (4Mózes 8:1–12:16.)

Beháálotchá (4Mózes 8:1–12:16.) Blowing the Trumpet at the Feast of the New Moon (illustration from the 1890 Holman Bible)                                                                                          8. fejezet A menóra 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Szólj Áronhoz és mondd neki: Midőn fölteszed a mécseket, a lámpa előrésze felé világítson a hét mécs. 3. És Áron így cselekedett, a lámpa előrésze felé tette föl annak mécseit, amint parancsolta ...

Tovább


heti szakasz június 15-én

  Nászo (4Mózes 4:21–7:89.) 4. fejezet A szolgálatra alkalmas leviták számbavetés folytatása és a szolgálat szabályai 21. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 22. Vedd föl Gérsón fiainak összegét, az övékét is atyáik háza szerint, családjaik szerint. 23. Harminc évestől fölfelé egész ötven évesig számláld meg őket; mindazt, aki jön a hadban szolgálni, hogy végezzen szolgálatot a gyülekezés sátorában. 24. Ez a gérsuniták családjainak szolgálata, szolgálat és vinnivaló. 25. V...

Tovább