heti szakasz julius 13-án: Chukát

  Chukát (4Mózes 19:1–22:1.)   19. fejezet A vörös tehén 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez meg Áronhoz, mondván: 2. Ez a tannak törvénye, melyet az Örökkévaló parancsolt, mondván: Szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak hozzád egy vörös tehenet, épet, amelyen nincs hiba, amelyre még nem jött járom. 3. És adjátok azt Eleázárnak, a papnak, és vezessék ki azt a táboron kívülre és vágják le előtte. 4. Vegyen Eleázár, a pap, az ujjával annak véréből és fecskendjen a gyülekezés sátorának eleje felé annak ...

Tovább


heti szakasz július 6-án: Korách (4Mózes 16:1–18:32.)

  Korách (4Mózes 16–18.)   16. fejezet   Kórach, Dátán, Ábirám és Ón lázadása   Pártot ütött Kórách, Jíchor fiai, Kehosz fia, Lévi fia, meg Dátán és Ábirám, Eliov fia, meg Ón, Pelesz fia, Rúbénnek fiai, 2. és odaálltak Mózes elé, meg férfiak Izrael fiai közül kétszázötvenen, a község fejedelmei, a gyülekezet hivatottjai, neves emberek. 3. Összegyülekeztek Mózes és Áron ellen és mondták nekik: Sok ez tőletek! Hiszen az egész község mindnyájan szentek és közöttük van az Örökkévaló; ...

Tovább


heti szakasz június 29-én: Slách (4Mózes 13:1–15:41.)

Slách (4Mózes 13:1–15:41.) 13. fejezet Moses and the Messengers from Canaan (painting by Giovanni Lanfranco) A kémek kiküldése 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Küldj el férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán országát, amelyet én adok Izrael fiainak; egy-egy férfiút atyái törzse szerint küldjetek, mindegyik fejedelem közülük. 3. Mózes pedig elküldte őket Poron pusztájából az Örökkévaló parancsára: mindnyájan férfiak, Izrael fiainak fejei ők. 4. És ezek a neveik: Rúbén törzséb...

Tovább


heti szakasz június 22-én: Beháálotchá (4Mózes 8:1–12:16.)

Beháálotchá (4Mózes 8:1–12:16.) Blowing the Trumpet at the Feast of the New Moon (illustration from the 1890 Holman Bible)                                                                                          8. fejezet A menóra 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Szólj Áronhoz és mondd neki: Midőn fölteszed a mécseket, a lámpa előrésze felé világítson a hét mécs. 3. És Áron így cselekedett, a lámpa előrésze felé tette föl annak mécseit, amint parancsolta ...

Tovább


heti szakasz június 15-én

  Nászo (4Mózes 4:21–7:89.) 4. fejezet A szolgálatra alkalmas leviták számbavetés folytatása és a szolgálat szabályai 21. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 22. Vedd föl Gérsón fiainak összegét, az övékét is atyáik háza szerint, családjaik szerint. 23. Harminc évestől fölfelé egész ötven évesig számláld meg őket; mindazt, aki jön a hadban szolgálni, hogy végezzen szolgálatot a gyülekezés sátorában. 24. Ez a gérsuniták családjainak szolgálata, szolgálat és vinnivaló. 25. V...

Tovább


heti szakasz junius 8-án: Bámidbár (4Mózes 1:1–4:20.)

Bámidbár (4Mózes 1:1–4:20.)   RAJ TAMÁS KOMMENTÁRJA:   Mózes IV. könyvét kezdjük olvasni ezen a héten. Ezt a Tóra-könyvet a hagyomány vagy a fent említett kezdőszóról, vagy tartalmi elnevezéssel a Népszámlálás könyvének nevezi. Könyvünk ugyanis egy népszámlálással kezdődik: „Vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét” (Mózes IV. könyve, 1. fejezet 2. vers). Ugyanakkor tudjuk, hogy a Szentírás olykor rossz néven veszi, sőt Isten súlyos büntetéssel sújtja a nép számba vételét. Gondoljunk csak ...

Tovább


heti szakasz junius 1-én

  Bechukotáj (3Mózes 26:3–27:34.) Befejező intelem 26. fejezet Az engedelmességből eredő áldás 3. Ha a törvényeim szerint jártok és parancsolataimat megőrzitek és megteszitek azokat, 4. akkor megadom esőiteket az ő idejükben és a föld megadja termését, a mező fája megadja gyümölcsét. 5. És eléri nálatok a cséplés a szüretet és a szüret eléri a vetést, enni fogjátok kenyereteket jóllakásig és biztonságban laktok országotokban. 6. Én pedig adok békét az országban, lefeküsztök és senki sem ijeszt fel; ...

Tovább


heti szakasz május 25-én: Böhár

Böhár (3Mózes 25:1–26:2.) 25. fejezet A szombati-év – A smitá 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szináj hegyén, mondván: 2. Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha bementek az országba, melyet én nektek adok, akkor tartson a föld szombatot az Örökkévalónak. 3. Hat éven át vesd be meződet és hat éven át messd meg szőlődet és takarítsd be termését. 4. A hetedik évben azonban szombati nyugalom legyen a föld számára, szombat az Örökkévalónak; meződet ne vesd be és szőlődet ne messd meg. 5. Aratásod utónövését ne ...

Tovább


heti szakasz május 18-án

 Emor (3Mózes 21–24.)   Rendelkezés a papokról és a szentélyről 21. fejezet Az egyszerű pap 1.És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Szólj a papokhoz, Áron fiaihoz és mondd nekik: Holttesttel ne tisztátalanítsa meg magát népe között. 2. Hanem csak vérrokonával, aki közelálló hozzá, anyjával, atyjával, fiával, leányával és fivérével, 3. és hajadon nővérével, aki közelálló hozzá és aki nem volt férfié, azzal megtisztátalaníthatja magát. 4. Ne tisztátalanítsa meg magát a nép ura, hogy megszentségtelen...

Tovább


heti szakasz május 4-én: aharé mot

Ácháré Mot (3Mózes 16–18.) Az engesztelés napja 16. fejezet A szentély jom-kipuri szertartásai 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, Áron két fiának halála után, mikor közeledtek az Örökkévaló színe elé és meghaltak. 2. És mondta, az Örökkévaló Mózesnek: Szólj Áronhoz, a te testvéredhez, hogy ne menjen be minden időben a szentélybe, a kárpiton belül, a födél elé, mely a ládán van, hogy meg ne haljon, mert a felhőben jelenek meg a födél fölött. 3. Ezzel menjen be Áron a szentélybe; egy fiatal tulokkal ...

Tovább