Heti szakasz majus 14-en: Böhár (3Mózes 25:1–26:2.)

    Rosko Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/behar Böhár (3Mózes 25:1–26:2.) 25. fejezet A szombati-év – A smitá 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szináj hegyén, mondván: 2. Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha bementek az országba, melyet én nektek adok, akkor tartson a föld szombatot az Örökkévalónak. 3. Hat éven át vesd be meződet és hat éven át messd meg szőlődet és takarítsd be termését. 4. A hetedik évben azonban szombati nyugalom legyen a föld számára, szombat az ...

Tovább


heti szakasz aprilis 30-an: K’DOSIM פָּרָשָׁת קְדֹשִׁים.

A halál utáni élet itt a földön: a „feltámadás” zsidó technikái Miért szép és hasznos a bűnbakok szimbolikus feláldozása, mire jó az indokolt bűntudat? Miért egyforma kinézetű a bűnbak és az a bak, amelyet „felemelünk”, Istennek áldozunk? Hogyan van élet a súlyos bűntudat és az áldozattá válás traumájából, hogyan születik újra a földi élet a halál után? A hetiszakasz címe az, hogy „a halál után”, áháré mot héberül. Amivel kezdődik, az a jom kipuri, engesztelésnapi liturgia leírása, vagyis valamiféle ...

Tovább


heti szakasz aprilis 9-en: Möcorá (3Mózes 14–15.)

A vérből születő élet: a menstruáció megszentelése és a Tóra   A rituális fürdő az újjászületés helyszíne – különösen az élet továbbadóinak, a nőknek. Az anyák megtisztulási periódusának misztikumáról úgy beszél a Tóra, mintha ma tenné, mai kérdéseinkre felel, a nők én-idejéről, a testi szerelem intimitásáról, a szülés utáni depresszióról, élet és halál körforgásáról néhány talányos sorban, amelyeket eljött az idő megértenünk. A legelső sorokból arról értesülünk a hetiszakaszban, hogy a szülő ...

Tovább


heti szakasz marcius 19-en: Cáv (3Mózes 6–8.)

  Cáv (3Mózes 6–8.) Utasítások a papoknak 6. fejezet Tűz a mindennapi áldozathoz 1 És szólt az Örökkévaló: Mózeshez, mondván: 2. Parancsold meg Áronnak és fiainak, mondván: Ez az égőáldozat tana; ez az égőáldozat legyen a tűzhelyen, az oltáron, egész éjjel reggelig; az oltár tüze pedig égjen rajta. 3. És öltse föl a pap lenruháját, lennadrágot öltsön a testére és vegye le a hamut, amivé megemészti a tűz az égőáldozatot az oltáron, és tegye azt az oltár mellé. 4. Azután vesse le ruháit és öltsön ...

Tovább


heti szakasz marcius 12-en: Vájikrá (3Mózes 1–5.)

Vájikrá (3Mózes 1–5.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/vajikra Rabbink kommentarja: Mert az ember másokért él: mi segít a szorongáson? A hetiszakasz az áldozatok technikáinak bemutatását részletezi és kérdés, mire jó ez nekünk, akik nem élünk a Szentélyek korában. Mire jó áldozatot hozni és hogyan kell jól csinálni? Az áldozatra használt héber szó, a korbán a közelségre utal. Technika, amelynek a lényege az, hogy „feláldozunk”, elengedünk valamit, ami túlzottan a földhöz, az anyaghoz köt ...

Tovább


heti szakasz marcius 5-en: Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.)

    Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/pkude 38. fejezet 21. Ezek felszámolásai a hajléknak, a bizonyság hajlékának, amelyeket megszámláltak Mózes parancsa szerint: a leviták szolgálata, Itámár, Áron, a pap fia által. 22. Becálél, Uri fia, Chúr fia, Júda törzséből elkészítette mindazt, amit parancsolt az Örökkévaló Mózesnek; 23. és vele együtt Oholiov, Achiszómoch fia, Dán törzséből, faragómester, takács és hímző, kék bíborral, piros bíborral és ...

Tovább


Heti szakasz februar 26-en: Vájákhél (2Mózes 35:1–38:20.)

RABBINK  KOMMENTÁRJA A pusztai Szentély felépülésének munkálatairól szól ez a hetiszakasz, Rási szerint mindez Jom Kipur, az Engesztelés Napja után kezdődött. Akkor, amikor kinek-kinek ma is el kell kezdenie megépítenie a sátrat, amelyben majd a Szukkotot tölti a családjával. Amíg a nagy Szentély nem áll, amíg el nem jön a Messiás, ki kell építenünk egymás számára a befogadás és nyitottság kis, közös tereit, átmeneti otthonokat egy idegen és veszélyes világban. A rabbinikus hagyomány szerint akkor, amikor Mózes, az aranybo...

Tovább


heti szakasz februar 19-en: Ki tiszá (2Mózes 30:11–34:35.)

Zsidó makacsság: istenhit egy Isten nélküli világban Ha nem mutatkozik, ha elrejti arcát, az nem jelenti még, hogy nincs is jelen. És amikor nincs jelen, akkor nekünk kell Őt tanúsítanunk. Az aranyborjú bűne után Mózes Isten bocsánatáért könyörögve mondja ki élete egyik legtalányosabb mondatát: „Ha kegyet találtam színed előtt, Uram, kérlek, járjon az Úr közöttünk, mert kemény nyakú nép ez, és bocsásd meg bűneinket” (Mózes II. könyve, 34, 8). Bocsáss meg nekünk, mert makacsok és kemény nyakúak vagyunk, ne hagyj el ...

Tovább


heti szakasz februar 12-en: Tecáve (2Mózes 27:20–30:10.)

  Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/tecave Tecáve (2Mózes 27:20–30:10.) 27. fejezet Olaj a lámpa számára 20.Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta, törött faolajat a világításra, hogy felgyújtsatok örök mécset. 21. A gyülekezés sátorában a függönyön kívül, mely a bizonyság előtt van, rendezze el azt Áron és fiai estétől reggelig, az Örökkévaló színe előtt; örök törvény ez nemzedékeiken át Izrael fiai között. 28. fejezet A papi ruházatok 1 Te ...

Tovább


heti szakasz februar 5-en: Trumá (2Mózes 25:1–27:19.)

A Frigyláda kerubjai: Ádám, Éva és a megbocsátás A Frigyláda fedelén kerubok szobrai állnak szárnyaikat egymásra borítva. Először akkor találkoztunk kerubokkal, amikor lángoló kardjukkal kiűzték Ádámot és Évát az Édenkertből és őrt álltak, hogy soha többé ne térhessenek vissza. Most pedig ők azok, akik Isten földi lakhelyét őrzik, immár fegyvertelenül. Ők engednek vissza bennünket Istenhez. Az előzetes tervek szerint az ember a többi teremtménnyel együtt az Örökkévaló általl berendezett kertben élt, egy védett ...

Tovább