heti szakasz szeptember 18-an: Háázinu (5Mózes 32:1-52.)

Háázinu (5Mózes 32:1-52.) Mózes búcsúzóul énekel Izraelnek A hosszú út végére értünk, Mózes életének és – egyetlen hetiszakasz híján – az egész Tórának a végére. Hosszú záróbeszéde végén Mózes, mielőtt felmegy a Nébó hegyére meghalni, énekel még egyet a zsidóknak, a népének. Egy szülőről, apáról vagy anyáról énekel, aki megharagszik engedetlen gyermekére, megbünteti, aztán mindig, következetlen módon, megbocsát neki újra. Isten Izrael iránti szeretetéről énekel, amelynek ő volt a legközelebbi ...

Tovább


heti szakasz szeptember 11-en: Vájélech (5Mózes 31:1-30.)

  Vájélech (5Mózes 31:1-30.) Józsué apai öröksége: légy bátor és erős, menni fog Mózes elbúcsúzik a néptől és külön is elbúcsúzik valakitől mindenki szeme láttára Utódát, Józsuét maga elé engedi, átadja neki feladatát, és a híres szavakkal iktatja be: légy erős és bátor. Szóval, hogy menni fog. Egy apaszerep hibátlan beteljesítését látjuk. Az emberi élet hosszát a héber Biblia 120 évben maximálta. Mose hozzáfog, hogy utolsó ügyeit elrendezze, utolsó tanításait átadja, összefoglalja még egyszer. ...

Tovább


heti szakasz augusztus 28-an: Ki távó (5Mózes 26:1–29:8.)

Ki távó (5Mózes 26:1–29:8.)   Rosko Gabor munkaja https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/ki-tavo     A törvénykönyv befejezése   26. fejezet A zsengék bemutatása és az isteni gondviselés elismerése 1. És lesz, mikor bemész az országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul és elfoglalod azt és laksz benne: 2. Akkor végy zsengéjéből a föld minden gyümölcsének, melyet betakarítasz földedről, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, és tedd kosárba és menj arra a helyre, melyet kivála...

Tovább


heti szakasz augusztus 20-an:  Ki técé (5Mózes 21:10–25:19.)

 Ki técé (5Mózes 21:10–25:19.)   Rosko Gabor munkaja https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/ki-tece A családi életre és az emberszeretetre vonatkozó törvények a) Családi törvények 21. fejezet Házasság háborúban foglyul esett nővel 10. Ha kivonulsz háborúba ellenséged ellen és kezedbe adja őt az Örökkévaló, a te Istened és te foglyokat ejtesz közüle, 11. és látsz a foglyok között szép termetű nőt, megkedveled őt és elveszed magadnak feleségül: 12. Akkor vidd be házadba és nyírja le haját és igazítsa ...

Tovább


heti szakasz augusztus 14-en: Softim (5Mózes 16:18–21:9.)

Nincs más esély: csak az igazság érheti el a békét „Kergesd, hajszold az igazságot”, kéri a hetiszakasz, amelyben a bíráskodás törvényeit ismerteti Mózes. De miért kell az igazságot üldözni, kifulladásig rohanni utána? Talán meg akar szökni? Miért? Hogyan vezet az igazság utáni hajsza végül az egyedül lehetséges békéhez? Igen, a Tóra szerint, úgy tűnik, az igazság mindig szökésben van. Ha nem így lenne, nem volna szükség nyomozásra, végső soron bíróságokra. Mindig van valaki, akinek, látszólag, érdeke, hogy ...

Tovább


heti szakasz augusztus 7-en: Reé (5Mózes 11:26–16:17.)

Rosko Gabor munkaja https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/ree Reé (5Mózes 11:26–16:17.) 11. fejezet A két út 26. Lásd, én teszek ma elétek áldást és átkot. 27. Az áldást, ha hallgattok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsaira, amelyeket én ma nektek parancsolok; 28. és az átkot, ha nem hallgattok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsaira és eltértek az útról, mélyet én nektek ma parancsolok, járván más istenek után, melyeket nem ismertek. 29. És lesz, ha bevisz téged az Örökkévaló a te Istened az országba, ahova ...

Tovább


heti szakasz julius 31-en: Ékev (5Mózes 7:12–11:25.)

Ékev (5Mózes 7:12–11:25.)   Rosko Gabor munkaja https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/ekev Az engedelmesség áldása 12. És lesz jutalmául annak, hogy hallgattok a rendeletekre, megőrzitek, hogy megtegyétek azokat, megőrzi neked az Örökkévaló, a te Istened a szövetséget és a szeretetet, melyről megesküdött őseidnek. 13. És szeret téged, megáld és megsokasít, megáldja méhed gyümölcsét és földed gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, marháid fajzását és juhaid szaporodását a földön, melyről megeskü...

Tovább


heti szakasz junius 24-en: Váetchánán (5Mózes 3:23–7:11.)

A mi Istenünk és az Egyetlen: a személyesség és a Végtelen „Miért nem valljuk be végre, hogy a szabadság nem cél csak eszköz arra, hogy ki-ki megteremtse a saját tökéletes karám-paradicsomát? És abban a karám-paradicsomban, vagy amit sikerül helyette összerakni, eljátssza a maga Goldberg-variációit, és aztán vegye a kalapját”. Kántor Péter Halljad Izrael, hangzik a hitvallás, az Örökkévaló a mi Istenünk és az Örökkévaló Egy. De mit jelent ez a mondat? Ha nincs más rajta kívül, akkor szükségszerűen Ő minden és ...

Tovább


heti szakasz julius17-en: Dvárim (5Mózes 1:1–3:22.)

Dvárim (5Mózes 1:1–3:22.)   Rosko Gabor munkaja https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/dvarim A hadköteles férfiak összeszámlálása   1. fejezet Bevezetés Moses Speaks to Israel (19th-century engraving by Henri Félix Emmanuel Philippoteaux)     1. Ezek a szavak, amelyekkel szólott Mózes egész Izraelhez a Jordánon innen, a pusztában, a síkságon, a nádastengerrel szemben, Poron meg Tófel és Lovon meg Cháczérósz és Di-Zohov között. 2. Tizenegy napi út a Chórebtól, a Széir hegye felé ...

Tovább


heti szakasz julius 10-en: Mátot (4Mózes 30:2–32:42.) es Mászé (4Mózes 33:1–36:13.)

Jól élni kilátástalan időkben: add nekem Javnét és bölcseit Amikor a politikai horizont elsötétül, nincs alternatívája annak, ami adott, rémes és kilátástalan, ki kell vonulni, közösségeket teremteni az aktuális történelmen, az aktuális lehetőségeken túli célokkal. Ahogy elődeink, a rabbik mentették át a judaizmust nekünk Jeruzsálem pusztulásának idején. Szombaton Áv havába lépünk, az év egyszerre leggyászosabb és legreménytelibb hónapja köszönt ránk. A jeruzsálemi Templom pusztulásához vezető gyászidőszak utolsó ...

Tovább