heti szakasz oktober 16-an: Lech löchá (1Mózes 12-17.)

Rabbink kommentarja:    Ábrahám, Isten fültanúja: a jelenlét hitele Egy midrás (rabbinikus kommentár) szerint minden nemzedéknek megvan a maga Ábrahámja. Mind ismerjük őket, legalább futólag találkoztunk velük. Ábrahám, ismeretesen, utazó, akinek nincs otthona e világon, oda megy, ahová küldi, az, aki ennek a hetiszakasznak a legelején személyesen elhívta, nevén szólította és arra kérte, kövesse őt a jövőbe, az ismeretlenbe, tanúsítsa életével az Ő jelenlétét a világban. Addig ugyanis nem sok minden tanúsította. . A ...

Tovább


Heti szakasz: 1Mózes 6:9–11:32

1Mózes 6:9–11:32. A vízözön 6. fejezet A bárka építése 9. Ezek Nóé nemzetségei. Nóé igazságos, tökéletes férfiú volt az ő nemzedékében; Istennel járt Nóé. 10.És nemzett Nóé három fiat: Sémet, Chamot és Jefeszt. 11. De megromlott a föld Isten színe előtt és megtelt a föld erőszakossággal. 12. És látta Isten a földet, hogy íme megromlott, mert elrontotta minden test az ő útját a földön. 13. És mondta Isten Nóénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mert megtelt a föld erőszakossággal általuk; ...

Tovább


Heti szakasz: Brésit

 Brésit (1Mózes 1:1–6:8.)  Segítség velünk szemben: a Nők teremtése A teremtésnek két története van és minden ponton ellentmondanak egymásnak. A Biblia teremtéstörténete nem csak a természettudománnyal, hanem önmagával sem egyeztethető össze és nem is kell összeegyeztetni. A Biblia rögtön a legelső lapjain nyíltan és derűsen ellentmond önmagának, egymás után elmesél két tökéletesen különböző történetet a teremtésről. Pedig a világ vagy így keletkezett, vagy úgy – mondhatnátok. Csakhogy ez a kérdés, hogy hogyan ...

Tovább


heti szakasz szeptember 18-an: Háázinu (5Mózes 32:1-52.)

Háázinu (5Mózes 32:1-52.) Mózes búcsúzóul énekel Izraelnek A hosszú út végére értünk, Mózes életének és – egyetlen hetiszakasz híján – az egész Tórának a végére. Hosszú záróbeszéde végén Mózes, mielőtt felmegy a Nébó hegyére meghalni, énekel még egyet a zsidóknak, a népének. Egy szülőről, apáról vagy anyáról énekel, aki megharagszik engedetlen gyermekére, megbünteti, aztán mindig, következetlen módon, megbocsát neki újra. Isten Izrael iránti szeretetéről énekel, amelynek ő volt a legközelebbi ...

Tovább


heti szakasz szeptember 11-en: Vájélech (5Mózes 31:1-30.)

  Vájélech (5Mózes 31:1-30.) Józsué apai öröksége: légy bátor és erős, menni fog Mózes elbúcsúzik a néptől és külön is elbúcsúzik valakitől mindenki szeme láttára Utódát, Józsuét maga elé engedi, átadja neki feladatát, és a híres szavakkal iktatja be: légy erős és bátor. Szóval, hogy menni fog. Egy apaszerep hibátlan beteljesítését látjuk. Az emberi élet hosszát a héber Biblia 120 évben maximálta. Mose hozzáfog, hogy utolsó ügyeit elrendezze, utolsó tanításait átadja, összefoglalja még egyszer. ...

Tovább


heti szakasz augusztus 28-an: Ki távó (5Mózes 26:1–29:8.)

Ki távó (5Mózes 26:1–29:8.)   Rosko Gabor munkaja https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/ki-tavo     A törvénykönyv befejezése   26. fejezet A zsengék bemutatása és az isteni gondviselés elismerése 1. És lesz, mikor bemész az országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul és elfoglalod azt és laksz benne: 2. Akkor végy zsengéjéből a föld minden gyümölcsének, melyet betakarítasz földedről, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, és tedd kosárba és menj arra a helyre, melyet kivála...

Tovább


heti szakasz augusztus 20-an:  Ki técé (5Mózes 21:10–25:19.)

 Ki técé (5Mózes 21:10–25:19.)   Rosko Gabor munkaja https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/ki-tece A családi életre és az emberszeretetre vonatkozó törvények a) Családi törvények 21. fejezet Házasság háborúban foglyul esett nővel 10. Ha kivonulsz háborúba ellenséged ellen és kezedbe adja őt az Örökkévaló, a te Istened és te foglyokat ejtesz közüle, 11. és látsz a foglyok között szép termetű nőt, megkedveled őt és elveszed magadnak feleségül: 12. Akkor vidd be házadba és nyírja le haját és igazítsa ...

Tovább


heti szakasz augusztus 14-en: Softim (5Mózes 16:18–21:9.)

Nincs más esély: csak az igazság érheti el a békét „Kergesd, hajszold az igazságot”, kéri a hetiszakasz, amelyben a bíráskodás törvényeit ismerteti Mózes. De miért kell az igazságot üldözni, kifulladásig rohanni utána? Talán meg akar szökni? Miért? Hogyan vezet az igazság utáni hajsza végül az egyedül lehetséges békéhez? Igen, a Tóra szerint, úgy tűnik, az igazság mindig szökésben van. Ha nem így lenne, nem volna szükség nyomozásra, végső soron bíróságokra. Mindig van valaki, akinek, látszólag, érdeke, hogy ...

Tovább


heti szakasz augusztus 7-en: Reé (5Mózes 11:26–16:17.)

Rosko Gabor munkaja https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/ree Reé (5Mózes 11:26–16:17.) 11. fejezet A két út 26. Lásd, én teszek ma elétek áldást és átkot. 27. Az áldást, ha hallgattok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsaira, amelyeket én ma nektek parancsolok; 28. és az átkot, ha nem hallgattok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsaira és eltértek az útról, mélyet én nektek ma parancsolok, járván más istenek után, melyeket nem ismertek. 29. És lesz, ha bevisz téged az Örökkévaló a te Istened az országba, ahova ...

Tovább


heti szakasz julius 31-en: Ékev (5Mózes 7:12–11:25.)

Ékev (5Mózes 7:12–11:25.)   Rosko Gabor munkaja https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/ekev Az engedelmesség áldása 12. És lesz jutalmául annak, hogy hallgattok a rendeletekre, megőrzitek, hogy megtegyétek azokat, megőrzi neked az Örökkévaló, a te Istened a szövetséget és a szeretetet, melyről megesküdött őseidnek. 13. És szeret téged, megáld és megsokasít, megáldja méhed gyümölcsét és földed gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, marháid fajzását és juhaid szaporodását a földön, melyről megeskü...

Tovább