heti szakasz julius 31-en: Ékev (5Mózes 7:12–11:25.)

Ékev (5Mózes 7:12–11:25.)   Rosko Gabor munkaja https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/ekev Az engedelmesség áldása 12. És lesz jutalmául annak, hogy hallgattok a rendeletekre, megőrzitek, hogy megtegyétek azokat, megőrzi neked az Örökkévaló, a te Istened a szövetséget és a szeretetet, melyről megesküdött őseidnek. 13. És szeret téged, megáld és megsokasít, megáldja méhed gyümölcsét és földed gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, marháid fajzását és juhaid szaporodását a földön, melyről megeskü...

Tovább


heti szakasz junius 24-en: Váetchánán (5Mózes 3:23–7:11.)

A mi Istenünk és az Egyetlen: a személyesség és a Végtelen „Miért nem valljuk be végre, hogy a szabadság nem cél csak eszköz arra, hogy ki-ki megteremtse a saját tökéletes karám-paradicsomát? És abban a karám-paradicsomban, vagy amit sikerül helyette összerakni, eljátssza a maga Goldberg-variációit, és aztán vegye a kalapját”. Kántor Péter Halljad Izrael, hangzik a hitvallás, az Örökkévaló a mi Istenünk és az Örökkévaló Egy. De mit jelent ez a mondat? Ha nincs más rajta kívül, akkor szükségszerűen Ő minden és ...

Tovább


heti szakasz julius17-en: Dvárim (5Mózes 1:1–3:22.)

Dvárim (5Mózes 1:1–3:22.)   Rosko Gabor munkaja https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/dvarim A hadköteles férfiak összeszámlálása   1. fejezet Bevezetés Moses Speaks to Israel (19th-century engraving by Henri Félix Emmanuel Philippoteaux)     1. Ezek a szavak, amelyekkel szólott Mózes egész Izraelhez a Jordánon innen, a pusztában, a síkságon, a nádastengerrel szemben, Poron meg Tófel és Lovon meg Cháczérósz és Di-Zohov között. 2. Tizenegy napi út a Chórebtól, a Széir hegye felé ...

Tovább


heti szakasz julius 10-en: Mátot (4Mózes 30:2–32:42.) es Mászé (4Mózes 33:1–36:13.)

Jól élni kilátástalan időkben: add nekem Javnét és bölcseit Amikor a politikai horizont elsötétül, nincs alternatívája annak, ami adott, rémes és kilátástalan, ki kell vonulni, közösségeket teremteni az aktuális történelmen, az aktuális lehetőségeken túli célokkal. Ahogy elődeink, a rabbik mentették át a judaizmust nekünk Jeruzsálem pusztulásának idején. Szombaton Áv havába lépünk, az év egyszerre leggyászosabb és legreménytelibb hónapja köszönt ránk. A jeruzsálemi Templom pusztulásához vezető gyászidőszak utolsó ...

Tovább


heti szakasz julius 3-an: Pinchász (4Mózes 25:10–30:1.)

Pinchász (4Mózes 25:10–30:1.)   Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/pinchasz 25. fejezet     Moses Sees the Promised Land from Afar (watercolor circa 1896–1902 by James Tissot)     Pinchász megjutalmazása 10. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 11. Pinchosz, Eleázár fia, Áron, a pap fia elfordította haragomat Izrael fiairól, midőn buzgólkodott értem közöttük, hogy nem pusztítottam ki Izrael fiait buzgalmamban. 12. Azért mondd: Íme, adom neki békeszövetségemet! 13. És ...

Tovább


heti szakasz junius 26-an: Bálák (4Mózes 22:2–25:9.)

Az igazmondás diadala és a nem zsidók nagy prófétai A mostani hetiszakasz főszerelője két szempontból is érdekes figura: meg akarta átkozni Izraelt, de amit ténylegesen mondott, azt imádkozzuk minden reggel, minden alkalommal a zsinagógákba lépve. Mert a valódi, isteni tehetség nem csak az igazság pontos látása, hanem az, hogy ebben, Isten ügyeiben nem tudunk hazudni. Másfelől látjuk, hogy a nem zsidóknak is vannak prófétáik, saját szövetségük, saját kapcsolatuk Istennel. Bálák, a moábiak királya, mint azóta is rengeteg uralko...

Tovább


heti szakasz junius 19-en

A láthatatlan munka és a bizalmas barátság ereje: Mirjám meghal, Mózes elbukik Egyetlen rövidke mondat tudósít Mirjám haláláról. Úgy hal meg, ahogy élt. A háttérbe húzódva és nélkülözhetetlenül. Ő a láthatatlan női munka és a feltétlen bizalom, a valódi testvériesség mintaképe számunkra. Mirjám prófétanő meghal, és mintha nem történt volna semmi. A zsidók, ahogy mindig szokták, reklamálnak, nincs víz, követelik, mintha eddig is nem kaptak volna. Mózes dühösen rácsap a sziklára, hogy adjon nekik, miközben szidalmazza ...

Tovább


heti szakasz junius 12-en: Korách (4Mózes 16–18.)

Korách (4Mózes 16–18.) Mikor szabad vitatkozni Istennel? Kórah és a nők Egy lázadó szerint Mózesnek semmi joga nincsen parancsolgatni, hiszen senki nem uralkodhat a másikon Izrael közösségében, és ebben igaza is van. Miért bukik el mégis, ki ér célba helyette? Melyik vita szolgálja „az Ég üdvét”? Izrael népét szörnyű csalódás érte, az előző hetiszakaszban derült ki, mi lesz a kémek vétkének büntetése: azt mondták, hogy nem lehet az országot elfoglalni és szavaik beteljesedtek rajtuk. Ők, a sivatagi nemzedék, soha nem ...

Tovább


heti szakasz junius 5-en: Slách (4Mózes 13:1–15:41.)

Slách (4Mózes 13:1–15:41.)  Az utálatosak közössége   Közösségnek azokat a csoportokat nevezhetjük, amelyekben egymást kimondottan nem kedvelő emberek képesek együttműködni, együtt dolgozni, együtt örülni. Az izraeli 12 törzséből válogatott kémek közül 10 a hetiszakasz beszámolója szerint úgy tér vissza küldetéséről a hetiszakasz beszámolója szerint, hogy elveszíti a hitét. Azt mondják, az ország nem lehet a miénk, védői legyőzhetetlenek, mindent vissza kell vonni, ami idáig történt és vissza kell ...

Tovább


heti szakasz majus 29-en: Beháálotchá (4Mózes 8:1–12:16.)

Beháálotchá (4Mózes 8:1–12:16.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/behaalotcha         Blowing the Trumpet at the Feast of the New Moon (illustration from the 1890 Holman Bible)   8. fejezet A menóra 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Szólj Áronhoz és mondd neki: Midőn fölteszed a mécseket, a lámpa előrésze felé világítson a hét mécs. 3. És Áron így cselekedett, a lámpa előrésze felé tette föl annak mécseit, amint parancsolta az Örökk...

Tovább