HETI SZAKASZ DECEMBER 7-ÉN: Vájécé (1Mózes 28:10–32:3.)

Vájécé (1Mózes 28:10–32:3.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/vajece     28. fejezet   Jákób álma 10. És elment Jákob Beér-Sevából és ment Choronba. 11. Elérkezett egy helyre és meghált ott, mert lement a nap, vett a helység köveiből és feje alá tette; és lefeküdt azon a helyen. 12. És álmodta, hogy íme létra van állítva a földre, teteje pedig az eget éri; és íme, Isten angyalai föl és alá járnak rajta. 13. És íme, az Örökkévaló állt fölötte és mondta: ...

Tovább


HETI SZAKASZ NOVEMBER 30-ÁN: Toldot (1Mózes 25:19–28:9.)

  Toldot (1Mózes 25:19–28:9.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/toldot   25. fejezet Jákób és Ézsau 19. És ezek nemzetségei Izsáknak, Ábrahám fiának: Ábrahám nemzette Izsákot. 20. És Izsák negyven éves volt, midőn elvette Rebekát, az arámi Beszúél leányát, Páddán-Áromból az arámi Lábánnak nővérét, magának feleségül. 21. És fohászkodott Izsák az Örökkévalóhoz feleségéért, mert magtalan volt és az Örökkévaló meghallgatta fohászát és fogant Rebeka, az ő felesége. 22.De ...

Tovább


HETI SZAKASZ NOVEMBER 22-ÉN: HÁJÉ SZÁRÁ

5. HÁJÉ SZÁRÁ Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/chaje-szara   23. fejezet Sára halála és temetése   1 És volt Sárának élete: százhuszonhét év; ezek Sára életévei. 2. És meghalt Sára Kirjász-Árbában, az Hebrón, Kánaán országában; és eljött Ábrahám, hogy gyászolja Sárát és sirassa. 3.És fölkelt Ábrahám az ő halottja mellől és szólt Chész fiaihoz, mondván: 4. Idegen és lakó vagyok és nálatok, adjatok nekem sírnak való birtokot nálatok, hadd temessem el halottamat ...

Tovább


HETI SZAKASZ NOVEMBER 16-ÁN

 Vájérá (1Mózes 18–22.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/vajera   18. fejezet Az angyalok látogatása 1 És megjelent neki az Örökkévaló Mámré tölgyeinél, ő pedig ült a sátor bejáratában, a nap hevében. 2. És fölvetette szemeit és látta, hogy íme, három férfiú áll előtte; midőn látta, elébük futott a sátor bejáratából és meghajolt a földig. 3. És mondta: Uram, ha ugyan kegyet találtam szemeidben, ne vonulj el, kérlek, szolgád mellett. 4. Hadd hozzanak egy kis vizet, mossátok meg ...

Tovább


heti szakasz november 9-én: Lech löchá (1Mózes 12-17.) פָּרָשָׁת לֶךְ-לְךָ

Lech löchá (1Mózes 12-17.) פָּרָשָׁת לֶךְ-לְךָ Roskó Gábor müve https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/lech-lecha Az ősatyák története   12. fejezet Ábrahám hivatása 1 És mondta az Örökkévaló Ávromnak: Menj el a te országodból, a te szülőföldedről és a te atyádnak házából azon országba, melyet én neked mutatok. 2. És nagy néppé teszlek téged, megáldalak s naggyá teszem nevedet, hogy áldássá légy. 3. És megáldom azokat, akik téged áldanak és aki téged átkoz, azt megátkozom; és ...

Tovább


heti szakasz november 1-én: Noé, 1Mózes 6:9–11:32

(1Mózes 6:9–11:32.) A vízözön 6. fejezet A bárka építése 9. Ezek Nóé nemzetségei. Nóé igazságos, tökéletes férfiú volt az ő nemzedékében; Istennel járt Nóé. 10.És nemzett Nóé három fiat: Sémet, Chamot és Jefeszt. 11. De megromlott a föld Isten színe előtt és megtelt a föld erőszakossággal. 12. És látta Isten a földet, hogy íme megromlott, mert elrontotta minden test az ő útját a földön. 13. És mondta Isten Nóénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mert megtelt a föld erőszakossággal általuk; ...

Tovább


HETI SZAKASZ OKTÓBER 26-ÁN:  Brésit (1Mózes 1:1–6:8.)

 Brésit (1Mózes 1:1–6:8.) 1. fejezet A világegyetem keletkezése és az emberi nem eredete   A világ teremtése 1. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 2. És a föld puszta és kietlen volt és sötétség volt a mélység színe fölött; Isten szelleme pedig lebegett a vizek színe fölött.   Az első nap: A világosság megteremtése Creation of Light (engraving by Gustave Doré from the 1865 La Sainte Bible) 3. És mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. 4. És látta Isten a világoss...

Tovább


Szimhat Tora október21-én. Előzetes: Bereshit

  A Tóra Ünneplésén október 21-én elolvastuk a világ teremtésének első napjait. Olvassátok a következöket:  Brésit (1Mózes 1:1–6:8.) 1. fejezet A világegyetem keletkezése és az emberi nem eredete   A világ teremtése 1. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. 2. És a föld puszta és kietlen volt és sötétség volt a mélység színe fölött; Isten szelleme pedig lebegett a vizek színe fölött.   Az első nap: A világosság megteremtése Creation of Light (engraving by Gustave Doré from ...

Tovább


Heti szakasz. Jövő héttöl ujra kezdjük.

JÖVŐ HÉTEN KEZDJÜK UJRA! A page from the Aleppo Codex, Deuteronomy 32:50-33:29. Parashah breaks visible on this page are as follows: {P} 33:1-6 (right column blank line 8th from top) {S} 33:7 (right column indentation line 23) {P} 33:8-11 (right column blank line 2nd from bottom) {S} 33:12 (middle column 1st indentation) {S} 33:13-17 (middle column 2nd indentation) {S} 33:18-19 (left column indentation at top) {S} 33:20-21 (left column space in middle of 6th line) {S} 33:22 (left column 13th line indentation) {S} 33:24-39 (left column 17th line indentation). ...

Tovább


heti szakasz október 12-én: Háázinu

Háázinu (5Mózes 32:1-52.) 32. fejezet Felhívás a világegyetemhez, hogy figyeljen 1. Figyeljetek egek, hadd szóljak és hallja meg a föld szám szózatát. 2. Permetezzék mint az eső tanításom, hulljon mint a harmat szózatom, mint permetezés a sarjadékra és zápor a fűre. 3. Mert az Örökkévaló nevét szólítom, adjatok dicsőséget Istenünknek!   Isten hűsége és Izrael balgasága 4. A szirt, tökéletes az Ő műve, mert minden útja jog; a hűség Istene hamisság nélkül, igazságos és egyenes Ő. 5. E...

Tovább