heti szakasz december 4-en: Mikéc (1Mózes 41:1–44:17.)

Sovány tehenek, átmeneti csodák: József és a Hanuka A József-történet és a Hanuka közös felismerése, hogy mennyire hatalmas a vígasz ereje a mindig bizonytalan és ijesztő világban. A mindig, így idén is, Hanuka idejére eső hetiszakasz elején József végleg elfeledve ül a börtönben, ahová Potifárék juttatták, immár több mint két éve. Ha néha eszébe jutnak gyerekkorának álmai a rá váró dicsőségről és fényről, alighanem nevetségesnek találja őket. Amikor egy reggel tudatják vele, hogy a fáraó elé kell mennie, a ...

Tovább


heti szakasz november 27-en:Vájésev (1Mózes 37-40.)

  Angyalmunka: a véletlen megszentelése   Nincs megírva az Égben, mi volna a Földön a dolgunk, élettörténetünket részben véletlenek alakítják, ezekben kell fellelnünk legsajátabb esélyeinket. Amikor József kiballagna a nyájat őrző testvéreihez apja kérésére, először egyszerűen nem találja őket, odébbálltak, máshol legeltetnek. Megkérdezi a szembejövőket, nem látták-e őket valamerre és egy járókelő útbaigazítja. Így indul el az egyiptomi szolgaság, a börtön, a Fáraó udvara és az egész régió megmentése ...

Tovább


heti szakasz november 20-an: Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.)

    Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.)   Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/vajislach 32. fejezet A félelem Ézsautól Jacob Wrestling with the Angel (1855 illustration by Gustave Doré) 4. És küldött Jákob követeket maga előtt Ézsauhoz, az ő testvéréhez, Széir országába, Edóm földjére. 5. Megparancsolta nekik, mondván: Így szóljatok uramhoz, Ézsauhoz: Így szól a te szolgád Jákob: Lábánnál tartózkodtam és időztem mostanáig; 6. és lett ökröm, szamaram, juhom, szolgám ...

Tovább


heti szakasz november 13-an: Vájécé (1Mózes 28:10–32:3.)

Isten jelenléte a csendben: Jákob elindulása   Jákob először éjszakázik életében a szabad ég alatt. Eddig mindentől óvták, jómódban élt, mégsem szólt hozzá atyái és anyái Istene. Most, a hideg éji csöndben megmutatkozott számára az Ég kapuja, amelyen át fel-le járnak az angyalok. Mi hiányzott Jákobnak otthon? Az édesanyja körülrajongta, gondoskodott róla akkor is, ha nem kérte, helyette szerezte meg az áldást is az édesapjától, ő maga egész nap üldögélhetett a sátorban, Izsák gazdag volt, Ézsau vadászott. Nem ...

Tovább


heti szakasz november 6-an: Toldot (1Mózes 25:19–28:9.)

  Toldot (1Mózes 25:19–28:9.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/toldot   25. fejezet Jákób és Ézsau 19. És ezek nemzetségei Izsáknak, Ábrahám fiának: Ábrahám nemzette Izsákot. 20. És Izsák negyven éves volt, midőn elvette Rebekát, az arámi Beszúél leányát, Páddán-Áromból az arámi Lábánnak nővérét, magának feleségül. 21. És fohászkodott Izsák az Örökkévalóhoz feleségéért, mert magtalan volt és az Örökkévaló meghallgatta fohászát és fogant Rebeka, az ő felesége...

Tovább


heti szakasz oktober 30-an: HÁJÉ SZÁRÁ

Rabbink kommentarja: Nem vagyok az anyád: a Messiás-komplexus veszélyei   Annak, aki segíteni szeretne, legelőször meg kell tanulnia kijelölni a határokat, elmondani, mit lehet várni Tőle és mi az, ami óhatatlanul a másik, a megsegített felelőssége marad a saját életében. Ha pedig szeretünk valakit és mélyen együttérzünk vele, különösen fontos, hogy ne váljunk az anyjává/apjává. Ne adjuk fel a kapcsolat kölcsönösségét, mert különben: És itt kezdődik a hetiszakasz messzire ható története. A Tórának ebben a rész...

Tovább


heti szakasz oktober 23-an:  Vájérá (1Mózes 18–22.)

Rabbink kommentárja: Tedd szabaddá és emeld fel: Izsák szabadulása Isten nem mondja a híres szövegrészben sehol Ábrahámnak, hogy gyilkolja meg a fiát. Azt kéri, hozzon áldozatot és engedje el Hozzá, vagyis ahhoz, ami isteni Izsákban. Az áldozat a birtoklás, az egó, a kontroll elengedése. Az állatáldozat szertartása, amelynek révén a két jeruzsálemi Szentély időszakában keresték őseink Isten közelségét, ma meglehetősen barbár szokásnak tűnik számunkra. Pedig, ha nem is maga a szertartás, de az az elgondolás, hogy a Végtelenhez ...

Tovább


heti szakasz oktober 16-an: Lech löchá (1Mózes 12-17.)

Rabbink kommentarja:    Ábrahám, Isten fültanúja: a jelenlét hitele Egy midrás (rabbinikus kommentár) szerint minden nemzedéknek megvan a maga Ábrahámja. Mind ismerjük őket, legalább futólag találkoztunk velük. Ábrahám, ismeretesen, utazó, akinek nincs otthona e világon, oda megy, ahová küldi, az, aki ennek a hetiszakasznak a legelején személyesen elhívta, nevén szólította és arra kérte, kövesse őt a jövőbe, az ismeretlenbe, tanúsítsa életével az Ő jelenlétét a világban. Addig ugyanis nem sok minden tanúsította. . A ...

Tovább


Heti szakasz: 1Mózes 6:9–11:32

1Mózes 6:9–11:32. A vízözön 6. fejezet A bárka építése 9. Ezek Nóé nemzetségei. Nóé igazságos, tökéletes férfiú volt az ő nemzedékében; Istennel járt Nóé. 10.És nemzett Nóé három fiat: Sémet, Chamot és Jefeszt. 11. De megromlott a föld Isten színe előtt és megtelt a föld erőszakossággal. 12. És látta Isten a földet, hogy íme megromlott, mert elrontotta minden test az ő útját a földön. 13. És mondta Isten Nóénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mert megtelt a föld erőszakossággal általuk; ...

Tovább


Heti szakasz: Brésit

 Brésit (1Mózes 1:1–6:8.)  Segítség velünk szemben: a Nők teremtése A teremtésnek két története van és minden ponton ellentmondanak egymásnak. A Biblia teremtéstörténete nem csak a természettudománnyal, hanem önmagával sem egyeztethető össze és nem is kell összeegyeztetni. A Biblia rögtön a legelső lapjain nyíltan és derűsen ellentmond önmagának, egymás után elmesél két tökéletesen különböző történetet a teremtésről. Pedig a világ vagy így keletkezett, vagy úgy – mondhatnátok. Csakhogy ez a kérdés, hogy hogyan ...

Tovább