heti szakasz januar 22-en: Jitró (2Mózes 18–20.)

A Tízparancsolat etikája: miért fontos annyira hűnek lenni a társunhkoz? Ebben a hetiszakaszban hangzik el -először a Tízparancsolat a Tórában. Az, amit hagyományosan hetedik parancsolatnak szoktunk számolni vagyis a házasságtörés tilalma, talán a legmeghökkentőbb számunkra közülük ma. Természetesen nem tartjuk az ilyesmit erénynek, kétségkívül ronda dolog visszaélni a hozzánk legközelebb állók bizalmával, de azért, mondjuk, a gyilkolás tilalmával mégsem lehet egy lapon emlegetni, ahogy a Tízparancsolat teszi. Ma is érvén...

Tovább


heti szakasz januar 15-en: Besálách (2Mózes 13:17–17:16.)

Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/besalach   Besálách (2Mózes 13:17–17:16.) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   13. fejezet A megváltás Egyiptomból Átvonulás a Sástengeren 17. És volt, midőn elbocsátotta Fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országának útján mert közel volt az; mert azt mondta Isten, nehogy megbánja a nép, midőn háborút látnak és visszatérnek Egyiptomba. 18. Azért kerültette Isten a népet a puszta útján, a nádastenger felé; és ...

Tovább


heti szakasz januar 8-an: Bó (2Mózes 10:1–13:16.)

Engedd el népemet: az egyiptomi kivonulás messiási jövője   Sáláh ámi – engedd el népemet – üzeni a Fáraónak, a világ leghatalmasabb emberének Mózesen keresztül az Örökkévaló az aktuális hetiszakaszban. Az ég és a föld alkotója ezen a ponton lép bele a világtörténelembe, hogy a végső, messiási remény történetévé változtassa. Irving Greenberg, a nyolcvannyolc éves nagy amerikai ortodox rabbi és gondolkodó, a nyitott ortodoxia doyenje szerint a zsidóság az Exodus, az egyiptomi kivonulás vallása, ez a mostani ...

Tovább


heti szakasz januar 1-en: Váérá (2Mózes 6:2–9:35.)

  Váérá (2Mózes 6:2–9:35.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/vajera   6. fejezet   A megváltás ígéretének megújítása   2. Szólt Isten Mózeshez és mondta neki: Én vagyok az Örökkévaló! 3. Megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mint Isten, mindenható, de nevemet: Örökkévaló, nem ismertettem meg velük. 4. És meg is kötöttem szövetségemet velük, hogy nekik adom Kánaán országát, az ő tartózkodásuk országát, amelyben tartózkodtak. 5. És hallottam is ...

Tovább


heti szakasz december 25-en: Smot (2Mózes 1:1–6:1.)

 A zsidó Jézus ma   Egy, a rabbik korabeli előideihez közelálló, galileai zsidó vándortanító születését ünnepli ma, méltán, a világ jelentős része. Ez a tanító, a béke és a szelídség, a korlátlan elfogadás és együttérzés radikális hirdetője maga mondja, hogy a Tóra tanítását viszi tovább, azt idézi, amikor magára marad a pusztában a kísértővel, az ima, amelyet ő maga tanít híveinek, a Miatyánk lépten-nyomon egybehangzik a Káddissal. Ahogy nyugalma és szelídsége, belső békéje vígasz lehetett hallgatóinak ...

Tovább


heti szakasz december 18-an: Vájchi (1Mózes 48:1–50:26.) פָּרָשָׁת וַיְחִי

Vájechi (1Mózes 47:28–50:26.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/vajechi   47. fejezet       Jacob Blessing the Sons of Joseph (1656 painting by Rembrandt)           28. És élt Jákob Egyiptom országában tizenhét évig; és voltak Jákob napjai, életének évei: száznegyvenhét év. 29. Midőn közeledtek Izrael napjai a halálhoz, akkor hivatta fiát, Józsefet és mondta neki: Ha ugyan kegyet találtam szemeidben, tedd, kérlek, kezedet csípőm alá, hogy ...

Tovább


heti szakasz december 11-en: Vájigás (1Mózes 44:18–47:27.)

 József hazaér: sírás a palotában   József egészen idáig nem volt önmaga, mindig valaki más volt. Ahhoz, hogy megbékéljen, önmagává kellett nőnie, még az utolsó percekben is ezen kellett dolgoznia, mielőtt végre sírhatott volna. A Tóra nem fecseg sokat hősei érzéseiről, diszkrét, szűkszavú, szemérmes. Aki figyel, tudja, hogy a könyv jelentős részben lelki mozgások története, éppen ezért kerüli az édeskés pszichologizálást. Annál feltűnőbb, hogy az előző és a mostani hetiszakaszban háromszor is látjuk Józsefet ...

Tovább


heti szakasz december 4-en: Mikéc (1Mózes 41:1–44:17.)

Sovány tehenek, átmeneti csodák: József és a Hanuka A József-történet és a Hanuka közös felismerése, hogy mennyire hatalmas a vígasz ereje a mindig bizonytalan és ijesztő világban. A mindig, így idén is, Hanuka idejére eső hetiszakasz elején József végleg elfeledve ül a börtönben, ahová Potifárék juttatták, immár több mint két éve. Ha néha eszébe jutnak gyerekkorának álmai a rá váró dicsőségről és fényről, alighanem nevetségesnek találja őket. Amikor egy reggel tudatják vele, hogy a fáraó elé kell mennie, a ...

Tovább


heti szakasz november 27-en:Vájésev (1Mózes 37-40.)

  Angyalmunka: a véletlen megszentelése   Nincs megírva az Égben, mi volna a Földön a dolgunk, élettörténetünket részben véletlenek alakítják, ezekben kell fellelnünk legsajátabb esélyeinket. Amikor József kiballagna a nyájat őrző testvéreihez apja kérésére, először egyszerűen nem találja őket, odébbálltak, máshol legeltetnek. Megkérdezi a szembejövőket, nem látták-e őket valamerre és egy járókelő útbaigazítja. Így indul el az egyiptomi szolgaság, a börtön, a Fáraó udvara és az egész régió megmentése ...

Tovább


heti szakasz november 20-an: Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.)

    Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.)   Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/vajislach 32. fejezet A félelem Ézsautól Jacob Wrestling with the Angel (1855 illustration by Gustave Doré) 4. És küldött Jákob követeket maga előtt Ézsauhoz, az ő testvéréhez, Széir országába, Edóm földjére. 5. Megparancsolta nekik, mondván: Így szóljatok uramhoz, Ézsauhoz: Így szól a te szolgád Jákob: Lábánnál tartózkodtam és időztem mostanáig; 6. és lett ökröm, szamaram, juhom, szolgám ...

Tovább