heti szakasz február 23-án: ki tiszá

    Ki tiszá (2Mózes 30:11–34:35.) 30. fejezet A sékel törvénye 11. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 12. Ha felveszed Izrael fiainak összegét számlálásuk szerint, akkor adja kiki lelke váltságát az Örökkévalónak, midőn megszámlálják őket; hogy ne legyen rajtuk csapás, midőn megszámlálják őket. 13. Ezt adja mindenki, aki átmegy a számláláson: fél sékelt, a szentség sékelje szerint, - húsz géra a sékel - fél sékelt ajándékul az Örökkévalónak. 14. Mindenki, aki átmegy a számláláson, ...

Tovább


heti szakasz február 9-én

Trumá (2Mózes 25:1–27:19.)   25. fejezet A szentély építéséhez való anyag 1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak nekem: ajándékot; minden embertől, akit szíve arra ösztönöz, vegyétek el a nekem szánt ajándékot. 3. És ez az ajándék, melyet tőlük elvegyetek: Arany, ezüst és réz; 4. kék bíbor, piros bíbor, karmazsin és bisszus, meg kecskeszőr; 5. pirosra festett kosbőrök és táchásbőrök, meg sittimfa; 6. olaj a világításra, illatszerek a kenetolajhoz és ...

Tovább


heti szakasz február 16-án

    Tecáve (2Mózes 27:20–30:10.) 27. fejezet Olaj a lámpa számára 20.Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta, törött faolajat a világításra, hogy felgyújtsatok örök mécset. 21. A gyülekezés sátorában a függönyön kívül, mely a bizonyság előtt van, rendezze el azt Áron és fiai estétől reggelig, az Örökkévaló színe előtt; örök törvény ez nemzedékeiken át Izrael fiai között. 28. fejezet A papi ruházatok 1 Te pedig hadd közeledni magadhoz Áront, a testvéredet és az ő ...

Tovább


HETI SZAKASZ FEBRUÁR 2-ÁN

                                       Mispátim (2Mózes 21–24.) 21.fejezet. Polgári törvénykezés Személyi jog 1. És ezek a rendeletek, melyeket eléjük tegyél: A héber rabszolga 2. Ha vásárolsz héber szolgát, hat évig szolgáljon: a hetedikben pedig menjen szabadon, ingyen. 3. Ha egymagában jön, egymagában menjen el; ha nős férfi, menjen felesége vele. 4. Ha ura ad neki feleséget és ez szült neki fiakat vagy leányokat, az asszony és az ő gyermekei legyenek az uráé, ő pedig menjen el egymagában. 5. Ha ...

Tovább


heti szakasz január 26-án

  Jitró (2Mózes 18–20.) 18. fejezet Jitró látogatása  Jethro and Moses (watercolor circa 1900 by James Tissot)       1 Midőn hallotta Jitró, Midján papja, Mózes apósa mindazt, amit Isten tett Mózessel és Izraellel, az ő népével, hogy kivezette az Örökkévaló Izraelt Egyiptomból; 2. akkor vette Jitró, Mózes apósa Cippórát, Mózes feleségét, miután ez elküldöttje volt, 3. és két fiát, akik közül az egyiknek a neve Gérsóm, mert azt mondta: idegen voltam, idegen földön; 4. a másiknak a ...

Tovább


heti szakasz január 19-én

  Besálách (2Mózes 13:17–17:16.) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   13. fejezet A megváltás Egyiptomból Átvonulás a Sástengeren 17. És volt, midőn elbocsátotta Fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országának útján mert közel volt az; mert azt mondta Isten, nehogy megbánja a nép, midőn háborút látnak és visszatérnek Egyiptomba. 18. Azért kerültette Isten a népet a puszta útján, a nádastenger felé; és felfegyverkezve mentek fel Izrael fiai Egyiptom országából. 19. Mózes ...

Tovább


heti szakasz január 12-én

  BÓ (2Mózes 10:1–13:16.) 10. fejezet A nyolcadik csapás: Sáskák 1 És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Menj be Fáraóhoz, mert én konokká tettem az ő szívét és a szolgái szívét, hogy megtegyem ezeket a jeleimet közepette; 2. és hogy elbeszéljed fiadnak és fiad fiának füle hallatára, amit műveltem Egyiptommal és jeleimet, melyeket tettem közöttük hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló. 3. És bement Mózes meg Áron Fáraóhoz és mondták neki: Így szól az Örökkévaló, a héberek Istene, meddig vonakodsz ...

Tovább


heti szakasz január 5-én

Váérá (2Mózes 6:2–9:35.)   6. fejezet   A megváltás ígéretének megújítása   2. Szólt Isten Mózeshez és mondta neki: Én vagyok az Örökkévaló! 3. Megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mint Isten, mindenható, de nevemet: Örökkévaló, nem ismertettem meg velük. 4. És meg is kötöttem szövetségemet velük, hogy nekik adom Kánaán országát, az ő tartózkodásuk országát, amelyben tartózkodtak. 5. És hallottam is Izrael fiai jajkiáltását, mivelhogy az egyiptomiak szolgálatra szorítják ...

Tovább


heti szakasz december 29-én

  Smot (2Mózes 1:1–6:1.)  Pharaoh's daughter finds Moses in the Nile (1886 painting by Edwin Long)     Izrael Egyiptomban: Az elnyomás és a megváltás (1–15. fejezet) 1 fejezet Az izraeliták elnyomatása   1  És ezek a nevei Izrael fiainak, akik Egyiptomba jöttek; Jákobbal, kiki az ő házával, jöttek ők. 2.Rúben, Simon, Lévi és Júda; 3. Isszáchár, Zebúlun és Benjámin; 4. Dán, Náftáli, Gád és Ásér. 5. És volt összes lélekszáma a Jákob ágyékából származóknak: hetven lélek; ...

Tovább


heti szakasz december 22-én

Vájechi (1Mózes 47:28–50:26.) 47. fejezet Jacob Blessing the Sons of Joseph (1656 painting by Rembrandt)           28. És élt Jákob Egyiptom országában tizenhét évig; és voltak Jákob napjai, életének évei: száznegyvenhét év. 29. Midőn közeledtek Izrael napjai a halálhoz, akkor hivatta fiát, Józsefet és mondta neki: Ha ugyan kegyet találtam szemeidben, tedd, kérlek, kezedet csípőm alá, hogy cselekszel velem szeretetet és hűséget: ne temess el kérlek, Egyiptomban. 30. Ha majd ...

Tovább