heti szakasz március 18-án

KI TISZÁ   „Ha számba veszed Izrael fiait, megszámlálásuk alkalmával, adja meg mindenki lelke váltságdíját az Örökkévalónak, amikor számba veszik őket, hogy ne legyen rajtuk csapás, ha megszámlálják őket. Ennyit adhat mindenki, aki átmegy a számláláson: fél sekelt adjon, a szent sekel szerint, egy sekel húsz gérát tesz, fél sekel legyen a felajánlott adomány az Örökkévaló számára. Mindenki, aki átmegy a számláláson, húsz évtől felfelé, adja át adományát az Örökkévalónak. A gazdag ne adjon többet, és a ...

Tovább


heti szakasz március 11-én

T’CAVE   „Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hozzanak neked tiszta faolajat, hogy összetörve világítson, hogy meggyújtsák vele az örökmécsest” (Mózes II. könyve, 27. fejezet 20. vers). Ezzel a felszólítással kezdődik soros heti szakaszunk, s ebben az a meglepő, hogy ebben a mondatban, sőt az egész heti szakaszban Mózes neve elő sem fordul, ami az első és legnagyobb zsidó próféta születéstörténetétől számítva teljesen egyedülálló a Tórában. Erre a különös jelenségre a hagyományos zsidó kommentáriroda...

Tovább


heti szakasz március 4-én

TRUMÁ   „Készítsetek nekem szentélyt, hogy köztük lakozzam” (Mózes II. könyve, 25. fejezet 8.vers). Ezt a heti szakaszunkban található bibliai verset gyakran célzatos fordításban („hogy benne lakozzam”) ültetik át, ami alapvető különbséget jelent a Szentírás eredeti gondolata és a hétköznapi ember felfogása, vagyis a közgondolkodás között. A legtöbben ugyanis úgy vélik, Isten „lakhelye” a templom épületében van. Holott a szent szöveg helyes fordítása: Isten „köztük”, tehát az emberek között, vagy ...

Tovább


heti szakasz február 25-én

MISPATIM   Veéle hamispatim, aser taszim lifnéhem (= ’S ezek azok a törvények, amelyeket elébük helyezz” (Mózes II. könyve, 21. fejezet 1. vers) — e szavakkal kezdődik soros heti szakaszunk, amely közvetlenül a Tízparancsolat után kerül felolvasásra a Tórából. Mózes tehát, a Biblia szerint parancsot kap Istentől, hogy részletesen fejtse ki, mutassa be a gyakorlatban és magyarázza el a nép számára („elébük helyezd”) mindazokat a törvényeket, amelyek (rendkívül tömören és kategorikusan) a Tízparancsolatban már ...

Tovább


heti szakasz február 18.-án

JITRÓ   „Mert Én, az Örökkévaló, a te Istened buzgó Isten vagyok, aki számon kéri az atyák vétkét gyermekeiken, harmad- és negyedíziglen, azoktól, akik engem gyűlölnek. Ám szeretetet gyakorlok ezred íziglen azokon, akik szeretnek engem, és megőrzik parancsolataimat” (Mózes II. könyve, 20. fejezet 5-6. vers). Soros tórai szakaszunk és abban a Tízparancsolat legtöbbet vitatott igéje az imént idézett mondat. Az úgymond „bosszúálló Isten” ( a héber eredetiben Él kaná, valójában buzgó Isten) kifejezésé helyes értel...

Tovább


heti szakasz február 11.-én

B’SALAH   Soros heti szakaszunk legismertebb része Mózes győzelmi dala, amelyet a zsidó nép vezére azután énekelt el, hogy Izrael fiai száraz lábbal átkeltek a Nádas tengeren, míg az egyiptomi sereget elnyelte a szökőár. Közvetlenül a diadalének elhangzása után egy rendkívül furcsa bibliai versre bukkanhatunk: „Mindazokat a betegségeket, amelyekkel Egyiptomot sújtottam, nem hozom rád, mert Én vagyok az Örökkévaló, a te orvosod” (Mózes II. könyve, 15. fejezet 26. vers). Különös és nehezen érthető ez bibliai mondat. ...

Tovább


heti szakasz február 4.-én

BÓ   Az egyiptomi szolgaságból való szabadulásról szól soros heti szakaszunk. „bocsásd el népemet!” — így hangzik a kérés, amelynek azonban a fáraó, érthető módon nem tesz eleget, ezért tíz csapás sújtja országát. Az utolsó csapás kivételével mindannyiszor azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten előre tudja, a fáraó nem fogja elbocsátani Izrael népét, sőt maga az Örökkévaló „keményíti meg” a király szívét. Úgy tetszik a történetből, mintha az isteni terv része volna az, hogy Egyiptom királya sorra elutas...

Tovább


heti szakasz január 28.-án

VAÉRÁ   „Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Mindenható Istenként jelentem meg, ám JHVH nevemmel nem váltam ismertté számukra” — így nyilatkozik meg soros heti szakaszunk elején Isten Mózes előtt, amikor az egyiptomi szolgaságból való kiszabadítás történelmi feladatával bízza meg őt. Ahhoz azonban, hogy ennek a híres mondatnak a jelentését feltárjuk, a négy héber betű magyarázatát is meg kell lelnünk. Az itt szereplő négybetűs istennév (görög eredetű tudományos szóval a tetragrammaton) értelmezése, noha szinte ...

Tovább


heti szakasz január 21.-én

SMOT   Mózes második könyvét kezdjük olvasni ezen a szombaton. Itt találkozunk először Mózes nevével és történetével. A zsidóság nagy tanítója igen súlyos körülmények között született. A zsidó nép ez idő tájt rabszolgasorban élt Egyiptomban, ahogyan azt a Bibliában olvassuk: „Megkeserítették életüket súlyos szolgálattal, agyaggal, téglavetéssel és mindenféle rabszolgamunkával a mezőn, minden szolgálattal, amelyre keményen rákényszerítették őket” (Mózes II. könyve, 1. fejezet 14. vers). Sőt, miután a ...

Tovább


heti szakasz január 14.-én

VAJHÍ   Soros heti szakaszunk az idős Jákob ősapa (másik nevén Izrael) betegségével kezdődik, aki halála előtt egybehívja fiait, hogy elbúcsúzzon tőlük, s hogy megáldja őket. A tizenkét fivér ekkor már nagy családdal rendelkező felnőtt férfi, a későbbi zsidó nép törzseinek őse, így az áldás szavai mintegy megelőlegezik a törzsek későbbi sorsát, küzdelmeit és reményeit. Jákob áldása a legtöbb törzsi jelképet (többnyire állat- és növényszimbólumokat) is magába foglalja. A törzsek nevei és szimbólumai: ...

Tovább