HETI SZAKASZ OKTÓBER 15.-TŐL

HAAZINU   „Emlékezz a régi időkre, értsétek meg minden nemzedék életét! Kérdezd meg apádat, s ő elmondja neked, öregjeidet, s ők beszélnek róla!” (Mózes V. könyve, 32. fejezet 7. vers). Soros heti szakaszunkban, Mózes búcsúénekében hangzanak el ezek a szavak, amelyek a fiatalok figyelmét hívják fel őseik, az előző nemzedékek életének megértésére, a hagyomány következetes folytatására és a történelmi tanulság megszerzésére. Lényegében véve a közismert latin közmondáshoz hasonló gondolat ez: historia est ...

Tovább


HETI SZAKASZ szeptember 24.-től

KI TAVÓ   „Áldott vagy jöveteledben, és áldott távozásodban” (Mózes V. könyve, 28. fejezet 6. vers). Soros heti szakaszunkból való ez a gyakorta idézett mondat. Halála előtt Mózes egyik beszédében felsorolja mindazokat az áldásokat, amelyekben Isten részesíteni fogja népét, ha törvényeit és tanításait megtartják. S megtaláljuk ebben a beszédben, ugyanebben a heti szakaszban mindazokat az átkokat (pontosabban fenyítéseket) is, amelyekkel sújtani fogja őket Isten, ha eltávolodnak tanításaitól és megszegik parancsolata...

Tovább


Kabcenell Ádám bar micvoja 2016. szeptember 10-én

Néhány fénykép a Bet Orim egy örömteli eseményéről, Kabcenell Ádám bar micvojáról:    

Tovább


Heti Szakasz szeptember 10.-től

SOFTIM   „Bírákat és rendőröket helyezz el minden városkapudba, amelyet az Örökkévaló Istened ad neked, törzseid szerint, s ítéljék meg a népet igazságos törvénykezéssel. El ne ferdítsd az ítéletet, ne légy tekintettel a személyre, és el ne fogadj megvesztegetést, mert a megvesztegetés elvakítja a bölcsek szemét és elferdíti az igazak szavát. Az igazságot, az igazságot kövesd, hogy élj, s hogy birtokold a földet, amelyet az Örökkévaló Istened ad neked” (Mózes V. könyve, 16. fejezet 1-3. vers). Ezzel a mindmáig ...

Tovább


Heti Szakasz szeptember 3.-tól

REÉ   „Lásd, Én elétek adom a mai napon az áldást és az átkot. Az áldást, ha meghallgatjátok Örökkévaló Istenetek parancsolatait, amelyeket Én előírok számotokra a mai napon, és az átkot, ha nem hallgattok Örökkévaló Istenetek parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet Én írok elő számotokra a mai napon, más istenek után haladva, akiket (korábban) nem ismertetek” (Mózes V. könyve, 11. fejezet 26-29. vers). Ezeket a szavakat olvashatjuk Mózes beszédében, soros heti szakaszunk elején. A bibliai vers azt ...

Tovább


HETI SZAKASZ AUGUSZTUS 27.-TÓL

ÉKEV   „Mert nemcsak kenyéren él az ember, hanem mindazon él az ember, amit az Örökkévaló szava létrehoz” (Mózes V. könyve, 8. fejezet 3. vers). Soros heti szakaszunk elején, Mózes beszédei közt olvassuk ezt a jól ismert tanítást. Bizonyságul a zsidó nép nagy tanítómestere a manna csodájára hivatkozik, ami életben tartotta a nagyszámú gyülekezetet a pusztai vándorlás negyven esztendeje alatt. „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Örökkévaló Istened e negyven esztendőn keresztül a sivatagban, hogy sanyarg...

Tovább


HETI SZAKASZ AUGUSZTUS 20.-TÓL

VAETHANÁN   Említettük, hogy a Tóra sorban utolsó kötetét a törvény ismétlésének nevezik, mivel ez a könyv Mózes tanításait és dalait gyűjti egybe. Tudnunk kell azonban, hogy beszédeit Mózes a sivatagi vándorlás végén, röviddel halála előtt, az újonnan felnőtt nemzedék tanulságára mondta el. Az úgynevezett „ismétlések” közé tartozik a soros heti szakaszunkban is megtalálható Tízparancsolat, amelynek szövegében néhány apróbb eltérés fedezhető fel a Szináj hegyénél elhangzott kinyilatkoztatáshoz képest. A ...

Tovább


HETI SZAKASZ AUGUSZTUS 13.-TÓL

DVARIM   Mózes V. könyvét kezdjük olvasni ezen a héten. A Tóra e könyvének hagyományos neve — a fenti kezdőszóról nyert elnevezés mellett — Széfer Misné Tóra, vagyis a törvény ismétlésének könyve. Ezért tudományosan (görög-latin szóval) a Deuteronomium névvel illetik. Holott valójában nem ismétlésről van szó, hanem ez a bibliai könyv Mózes beszédeit tartalmazza, amint azt a bevezető mondatok igazolják. „Ezek a szavak, amelyeket Mózes elmondott egész Izraelnek a Jordánon túl” (Mózes V. könyve, 1. fejezet 1. ...

Tovább


heti szakasz augusztus 6.-tól

MATOT   „Sok jószága volt Ruben és Gád fiainak, és meglátták Jézer és Gileád országát, hogy a hely a jószág legelésére való. Eljöttek hát Ruben és Gád fiai, és szóltak Mózesnek, Elázár főpapnak és a gyülekezet vezetőinek” (Mózes IV. könyve, 32. fejezet 1-2. vers). A honfoglalást megelőző időről, a negyven éves pusztai vándorlás utolsó szakaszáról szól soros heti szakaszunk. A nép a Jordán túloldalán, a mai Jordánia területének északi felén tartózkodott ekkor, és a tervezettel szemben új történelmi ...

Tovább


heti szakasz július 30.-tól

PINHÁSZ „így szólt az Örökkévaló Mózeshez, a következők szerint: Pinhász, Elázár fia, Áron pap unokája elfordította haragomat Izrael fiaitól, amikor megtorolta bosszútervemet közöttük, így nm semmisítettem meg Izrael fiait büntetésül. Ezért mondd meg neki: odaadom neked szövetségemet, a békét” (Mózes IV. könyve, 25. fejezet 10-12. vers). Soros heti szakaszunk elején olvassuk e különös szavakat. Az isteni ígéret azért különös, mert Pinhász, Áron főpap unokája voltaképpen gyilkosságot hajtott végre, amikor dárd...

Tovább