Tanfolyamok

Közösségünk tanfolyamaiJerusal1

Innovációs törekvéseink részeként elindítottuk a háromfajta kurzusból álló Raj Tamás Akadémiát, amely judaisztikai témákban kínál tanulási lehetőséget a zsidósággal kapcsolatos tudásukat elmélyíteni vágyóknak, mind az általános ismeretszerzést, mind akár a későbbi betérést elősegítendő.

A kurzusok hosszútávú célja, hogy a résztvevők ne érezzék idegennek magukat zsidó környezetben, és hogy elsajátíthassák az ősi, középkori és modern zsidó kulturális kifejezési formák értő csodálatához szükséges nélkülözhetetlen ismereteket.

Az Akadémia egymáshoz modulszerűen kapcsolódó kurzusai a következők:

  • Tórakör/Bibliaiskola (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által akkreditált képzés)
  • Bevezetés a judaizmusba (az Eötvös Loránd Tudományegyetem által akkreditált képzés)
  • Bevezetés az imák világába, a zsidó liturgiába

Raj Ferenc, a Bét Orim rabbija egy Amerikában bevált módszer szerint új héber nyelv és zsidó kultúra tanfolyamot indított. Ez a tanfolyam mind tematikájában, mind felépítésében teljesen új, és valóban 100 héber szón alapszik. Hét hét, azaz 49 nap alatt a szorgalmas diák megtanul héberül olvasni, és elsajátíthatja a zsidó liturgia legfontosabb kulcs szavait, kifejezéseit. Mivel a szefárdi, vagyis a modern héber kiejtést fogjuk használni, tanfolyamunk bevezetőül szolgálhat mindazok számára, akik Izrael Állam hivatalos nyelvét szándékozzák elsajátítani.

A Zsidóság Lényege – tanfolyam három egymást követő kedd este megismerteti a részvevőket a zsidóság legfontosabb tanításaival Istenről, a Tóráról és Izraelről, avagy más, modernebb frazeológiát használva a zsidó szellemiségről, etikáról és közösségről.

Havonta egy szombat estén folytatjuk nagysikerű szabadegyetemi előadássorozatunkat, az Agora Akadémiát, amelyen a zsidó vallástudomány, kultúra, történelem, művészetek és irodalom jeles képviselői és kutatói tartottak egy-egy előadást.

Filmklubot szervezünk  illetve rövidebb kirándulásokat Túrakör néven.

Családi Talmud Tóra foglalkozást szervezünk a legkisebbeknek és szüleiknek ill. Tórakört a felnőtteknek Raj Tamás rabbi vezetésével a Bálint Házban.

 

Kep5Közösségünk egy tagja, egy antropológus-kutató, komplex felmérést végzett tagjaink körében, felmérve hátterüket, szociológiai jellemzőiket, közösségünk programjaival kapcsolatos meglátásaikat, valamint a jövőre vonatkozó igényeiket és javaslataikat is. Programjaink kialakításánál figyelembe vesszük ennek az informatív anonim kutatásnak az eredményeit.

 

Naptár