Tanfolyamok

Közösségünk tanfolyamaiJerusal1

Innovációs törekvéseink részeként elindítottuk a háromfajta kurzusból álló Raj Tamás Akadémiát, amely judaisztikai témákban kínál tanulási lehetőséget a zsidósággal kapcsolatos tudásukat elmélyíteni vágyóknak, mind az általános ismeretszerzést, mind akár a későbbi betérést elősegítendő.

A kurzusok hosszútávú célja, hogy a résztvevők ne érezzék idegennek magukat zsidó környezetben, és hogy elsajátíthassák az ősi, középkori és modern zsidó kulturális kifejezési formák értő csodálatához szükséges nélkülözhetetlen ismereteket.

Az Akadémia egymáshoz modulszerűen kapcsolódó kurzusai a következők:

  • Tórakör/Bibliaiskola (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által akkreditált képzés)
  • Bevezetés a judaizmusba (az Eötvös Loránd Tudományegyetem által akkreditált képzés)
  • Bevezetés az imák világába, a zsidó liturgiába

Raj Ferenc, a Bét Orim rabbija egy Amerikában bevált módszer szerint új héber nyelv és zsidó kultúra tanfolyamot indított. Ez a tanfolyam mind tematikájában, mind felépítésében teljesen új, és valóban 100 héber szón alapszik. Hét hét, azaz 49 nap alatt a szorgalmas diák megtanul héberül olvasni, és elsajátíthatja a zsidó liturgia legfontosabb kulcs szavait, kifejezéseit. Mivel a szefárdi, vagyis a modern héber kiejtést fogjuk használni, tanfolyamunk bevezetőül szolgálhat mindazok számára, akik Izrael Állam hivatalos nyelvét szándékozzák elsajátítani.

JHVH

RAJ FERENC RABBI SZEMINÁRIUMAI A BÉT ORIMBAN  2017 TAVASZÁN:

1.  MÁ NISTÁNÁ… MIBEN KÜLÖNBÖZIK?

 2×90 percben április 3-án, hétfőn és 4-én, kedden 18:00 órától 19:30-ig a Bálint Ház Gombóc termében (Révay utca 16) szinte mindent megtanulhatunk a világ legelső szabadság ünnepéről, a zsidó Peszachról.
Dr. Raj Ferenc rabbi a Bét Orim Reform Zsidó Hitközség Alapító Rabbija dalokkal, mesékkel, viccekkel és komoly tanításokkal fűszerezett előadása nagy segítséget ad azoknak, akik majd az utána levő héten családdal vagy közösséggel szeretnék megünnepelni Peszachot.

 

2.  100 HÉBER SZÓ RAJ FERENCCEL

Ismerd meg a héber nyelvet és a legfontosabb zsidó imákat száz szón keresztül.

Április 17-től egy Amerikában bevált módszer szerint fog Raj Ferenc a Bét Orim rabbija egy új héber nyelv és zsidó kultúra tanfolyamot indítani Budapesten. Ez a tanfolyam mind tematikájában, mind felépítésében teljesen innovatív, és valóban 100 héber szón alapszik. A hét hétfői találkozó alkalmat teremt a szorgalmas diák számára, hogy megtanuljon héberül olvasni, és elsajátítsa a zsidó liturgia legfontosabb kulcs szavait, kifejezéseit. Mivel a szefárdi, vagyis a modern héber kiejtést fogjuk használni, tanfolyamunk bevezetőül szolgálhat mindazok számára, akik Izrael Állam hivatalos nyelvét szándékozzák elsajátítani.

 

3.  A ZSIDÓSÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE A „PIRKÉ ÁVOT” (PA), AZ ATYÁK FEJEZETEI ÉRTELMEZÉSÉNEK TÜKRÉBEN

Ez a minikurzus keddenként a Misna, a szóbeli posztbiblikus zsidó tanítás legnépszerűbb traktátusát, a „Pirké Ávot”, az Atyák Fejezeteit fogja megtárgyalni. A hallgatók megismerkedhetnek a rabbinikus irodalom kiemelkedő alakjaival, és betekintést nyerhetnek a korabeli, a polgári időszámítás első két évszázadának különleges gondolat és eszmevilágába. A történelmi események figyelembevétele mellett a hagyományos írásmagyarázók e könyvhöz fűzött legfontosabb kommentárjait is megbeszéljük és elemezzük.

Judaica Hungarica

 

A Zsidóság Lényege – tanfolyam három egymást követő kedd este megismertetette a részvevőket a zsidóság legfontosabb tanításaival Istenről, a Tóráról és Izraelről, avagy más, modernebb frazeológiát használva a zsidó szellemiségről, etikáról és közösségről.

Havonta egy szombat estén folytatjuk nagysikerű szabadegyetemi előadássorozatunkat, az Agora Akadémiát, amelyen a zsidó vallástudomány, kultúra, történelem, művészetek és irodalom jeles képviselői és kutatói tartottak egy-egy előadást.

Filmklubot szervezünk  illetve rövidebb kirándulásokat Túrakör néven.

Családi Talmud Tóra foglalkozást szervezünk a legkisebbeknek és szüleiknek ill. Tórakört a felnőtteknek Raj Tamás rabbi vezetésével a Bálint Házban.

 

Kep5Közösségünk egy tagja, egy antropológus-kutató, komplex felmérést végzett tagjaink körében, felmérve hátterüket, szociológiai jellemzőiket, közösségünk programjaival kapcsolatos meglátásaikat, valamint a jövőre vonatkozó igényeiket és javaslataikat is. Programjaink kialakításánál figyelembe vesszük ennek az informatív anonim kutatásnak az eredményeit.

 

Naptár