Rabbink kommentje a heti szakaszhoz.

Hol vannak Mirjám utódai: a gondoskodó vezetők és egy hagyomány feltámadása

Mirjám próféta volt, a születő zsidó nép első vezetői közül. Testvéreinek, Mózesnek és Áronnak lett utóda, neki nem. Illetve volt, csak nem nevezték ki ünnepélyesen és nem magasztalták hangosan őket. Pedig az, ami nem látszik, az tartja fenn a világot a Szentírás szerint.

Előszörre azt tudjuk meg róla, hogyan mentette meg, a fáraó lányával közösen, a gyermek Mózest. Két nő, akik közül az egyik rabszolgák gyereke, a másik a legnagyobb korabeli világhatalom uralkodójáé, az egyik egyiptomi, a másik zsidó. Idegenek, akiknek a közösségét egy ijedt és éhes csecsemő látványa teremti meg.

Aztán prófétaként látjuk viszont, aki a zsidókat énekelni tanítja a Vörös-tengeti átkelést követően a többi nőt vezetve. Amikor meghalt, a Hukát hetiszakaszában, szomjúság gyötörte azokat, akiket hátrahagyott és lázadozni kezdtek újra Mózes és Áron ellen.

Mirjám vezetői erényeiről kevés bekezdés beszél a Tórában, ez a kevés is világos képet rajzol ki. Gondoskodott a kiszolgáltatottakról, szövetségest talált az ellenségben is, mert ismerte az emberek, a nők közös dolgait, segített örülni a Végtelen megmutatkozásának és segített megőrizni a békét, amely halála után ismét eltávozott a zsidók életéből. Énekelve vezette azokat, akik rábízattak, vezetői erénye az éneklés volt, ami meglepő ugyan nekünk, de csak azért, mert amíg Mózesnek volt utóda, Józsué, Áronnak volt utóda, Eleazár főpap, addig neki, Izráel harmadik vezetőjének máig nem lett. Vallási funkcionáriussal és hadvezérrel tele van a történelem, de a Mirjám-típusú vezetők hiányoztak jórészt belőle. Talán most, hogy a teljesítménykényszer és a dominancia-igény nincs már beláthatatlanul messze attól, hogy elpusztítsa a világot, ideje lenne megtalálnunk újra Mirjám utódait, veti fel Carol Ochs, a Hebrew Union College oktatója. Elérkezhetett az ideje, hogy a Tóra magvaszakadt hagyományát újjáélesszük itt, most, minél előbb, még a mi napjainkban.


No Replies to "Rabbink kommentje a heti szakaszhoz."


    Got something to say?

    Some html is OK