Rabbink heti szakasz értelmezése

Saját szoba: Jákob sátrai és a boldog egyedüllét esélye

A zsidó hagyomány már a középkorban az intimszférát, a választott egyedüllét méltóságát dicsérte. Úgy írt a leghíresebb Tóra-magyarázó, Rási a „saját szobáról”, ahogy nyolc és fél évszázaddal később Virginia Woolf.

Milyen szépek a Te sátraid, Jákob, hajlékaid, Izrael – ezt szokás mondania némely jámbor zsidóknak a zsinagógába belépve. A szöveg szerzője egy korrupt hajlamú, a zsidókkal szemben ellenséges próféta, Bálám (aki a szamara társaságában került be a Tórából a magyar közmondásba), aki pénzért meg kívánta átkozni Izrael népét, de az Örökkévaló inspirációját követve végül mégis megáldotta őket.

Mi vitte rá a zsidók sátortáborának látványában, hogy újra és végleg megváltoztassa eredeti álláspontját, hogy megtanítsa nekünk a zsidó hagyomány legszebb rövid szövegeinek egyikét, amikor a hegyről lenézett a szedett-vedett pusztai átmeneti lakhelyekre? Mint minden kérdésre, ami a Tórával kapcsolatban feltehető, erre is közel ezer éve született tanítónknál, Ráv Shlomo Yichakinál – népszerű nevén Rásinál – érdemes keresni kezdeni a választ. Amit nála olvasunk, egészen meghökkentő: „látta ugyanis, hogy a sátrak bejáratai nem egymás felé néznek”. Ez nyűgözte le a remélt jutalomnál is jobban Bálámot, ez ihlette nagy karriert befutott költeményére. Az, hogy a zsidók úgy rendezték el még az átmeneti hajlékaikat is, hogy ne láthasson bele senki kéretlenül a másik életébe. Miközben legszebb pillanataikban páratlanul erős, szinte szimbiotikusan összeforott közösségként várták a Tóra érkezését – egy nép, egy szív, ahogyan megint Rási tanította. A közösségeinket sohasem teljesen a döntéseink formálják, rengeteg kényszerközösséget kell otthonossá tennünk magunknak, amennyire lehet. De az igazán jó közösségek minél jobban próbálják mérsékelni a közösségi kényszereket, oldani a zárt közösségek normáit, minél inkább átjárhatóvá tenni (és nem egyszerűen szétzilálni) őket. A jól működő nagyközösségek, országok, társadalmak önkéntes társulásokra épülnek. A női emancipáció feltétele az irodalmi modernitás egyik megteremtője, Virginia Woolf szerint elsőül egy saját szoba. A saját, önálló élet tere, az elmélyült munkáé, a választott, boldog, alkotó egyedüllété. A valódi őszinteség és odaadás, a tényleges kötődés nélkülözhetetlen feltétele az, hogy legyen hová visszavonulnunk. Tapintat nélkül, a visszavonulni engedés képessége nélkül nincs bizalom. Ha a kényszerközösségek megszűnnek, de semmi nem lép a helyükbe, a nem kért magány tapintat és bizalom nélküli álközösségeket termel, amilyenek gyakran a közösségi médiaplatformok, amelyeken a tolakodás túl sok, a valódi intimitás messze túl kevés. Jákob sátrai azonban, ha továbbra is a Tóra szellemében építik meg őket, közel állnak egymáshoz, de óvják lakóik személyes terét. A judaizmus képlete a közösségiségről, Rási útmutatása szerint: egy nép, egy szív és saját szoba.


No Replies to "Rabbink heti szakasz értelmezése"


    Got something to say?

    Some html is OK