290 results for author: miklos


Rabbink kommentarja a heti szakaszhoz.

Az Isten, a szomszédod és a társad: változatok a szerelemre A Tóra Tu beÁv, a szerelem zsidó ünnepének hetében arra készít fel minket a hetiszakasz, hogy lassú lépésekben tanuljuk meg szeretni, elfogadni a körülöttünk lévő világot, amelyet egyszer majd a szerelem önzetlen feltétlenségének kell berendeznie, „az ok nélküli szerelemnek”.  A nagy közösségi gyásznap után vagyunk immáron, a vigasztaló Áv havában. A következő szombat a vigasztalás szombatja lesz, közvetlenül előtte, pénteken pedig Tu beÁv, a szerelem ünnepe jön el. Szombaton pedig az Örökkévalóhoz szóló nagy, zsidó ...

Rabbink kommentarja a heti szakaszhoz

Ne féljetek: egy új magyar zsidóság felé Mózes az új nemzedéknek újra elmeséli a kémek történetét, mielőtt elindulnak saját életük nagy feladatára. A múltról azért esik szó, hogy megszabaduljanak tőle. Ne féljetek – hangzik el sokszor a hetiszakaszban. A magyar zsidóság szintén ehhez a fordulóponthoz érkezett. Mózes belefog hosszú búcsúbeszédébe Izráel új nemzedéke előtt, amikor a pusztai vándorlás korszaka lezárul, és megkezdődik a hosszú hazatérés az ősöknek már régen és sokszor megígért földre. A rabszolgaság és a pusztai bolyongás ideje után a megérkezés periódusa. Két ...

Rabbink kommentarja a hetiszakaszhoz

A bibliai Budapest születése: kik a magyar zsidók a Tórában? Amikor végre,negyven és egy majdnem teljes nemzedék elvesztése után megérkezik a nép a megígért földre, Gád és Rúben törzse úgy dönt, hogy ők inkább mégsem mennek tovább, tetszik nekik a hely, ahol letáboroztak már. A kettős kötődés, a „diaszpóra” előbb születik meg a szívekben és a külső valóságban egyaránt, mint maga az Ország. A sivatagi bolyongás végén, a csúcsponthoz közel, amikor a Tóra története lezárul a nemzedékeknek, már Ábrahámnak megígért ország határán, a beteljesedés előtt váratlan, ironikus fordulatot ...

Rabbink kommentarja a heti szakaszhoz

„Minden egyes lélek Istene”: mi mindent tekint családnak a Tóra? Ebben a hetiszakaszban, amelyben 90-szer szerepel a „család” szava, szó esik „szabálytalan”, csonka családokról, kizárólag nőkből álló nagycsaládokról – az ő jogaikat maga Isten terjeszti ki – és egy sajátos „örökbefogadásról” is, amely kijelöli, ki lesz Izráel népének új vezetője. Egy lassú nemzedékváltás lezárultához, a negyvenéves vándorlás végéhez közeledve ismét népszámlálást tartanak a zsidók, ahogy szokás, nemzetségeik, családjaik szerint. Ennél hagyományosabb szerkezetű felsorolás (apáról fiúra ...

A baj ráér. Gyász-vigasz-szerelem

Amikor a szombat és a böjtnapok egyike ugyanakkorra esik, a böjtöt továbbnyomjuk a következő napra. A baj megvárja az embert, kár kapkodni a gyászzal, éppen azért, mert néha nem elkerülhető. A mostani szombat Támmuz havának 17. napjára esett, ezért kell ma, vasárnap kisböjtöt tartani, reggeltől estig majd, este már újra lehet. Támmuz 17. a város, Jeruzsálem és a Szentélyek, Isten templomai pusztulásának kezdetét jelzi, egy három hetes gyászidőszakét, amelyben az elmélyült csend uralkodik. Ez az időszak gyászolja a várost és a Templomot, a kétezer évig tartó száműzetést. Ha a kezdődátum ...

Rabbink heti szakasz értelmezése

Saját szoba: Jákob sátrai és a boldog egyedüllét esélye A zsidó hagyomány már a középkorban az intimszférát, a választott egyedüllét méltóságát dicsérte. Úgy írt a leghíresebb Tóra-magyarázó, Rási a „saját szobáról”, ahogy nyolc és fél évszázaddal később Virginia Woolf. Milyen szépek a Te sátraid, Jákob, hajlékaid, Izrael – ezt szokás mondania némely jámbor zsidóknak a zsinagógába belépve. A szöveg szerzője egy korrupt hajlamú, a zsidókkal szemben ellenséges próféta, Bálám (aki a szamara társaságában került be a Tórából a magyar közmondásba), aki pénzért meg kívánta ...

Rabbink kommentje a heti szakaszhoz.

Hol vannak Mirjám utódai: a gondoskodó vezetők és egy hagyomány feltámadása Mirjám próféta volt, a születő zsidó nép első vezetői közül. Testvéreinek, Mózesnek és Áronnak lett utóda, neki nem. Illetve volt, csak nem nevezték ki ünnepélyesen és nem magasztalták hangosan őket. Pedig az, ami nem látszik, az tartja fenn a világot a Szentírás szerint. Előszörre azt tudjuk meg róla, hogyan mentette meg, a fáraó lányával közösen, a gyermek Mózest. Két nő, akik közül az egyik rabszolgák gyereke, a másik a legnagyobb korabeli világhatalom uralkodójáé, az egyik egyiptomi, a másik zsidó. Idegen...

Heti szakasz julius 2-an: Chukát (4Mózes 19:1–22:1.)

Rabbink kommentarja: Újjászületni éppolyan nehéz: ha meg akarsz változni, békülj ki önmagaddal Mivel a megbántottság fájdalmából épp úgy születhet agresszió mint együttérzés, jó, ha megismerjük, tudomásul vesszük és így próbáljuk alakítani kicsit rossz késztetéseinket.  Mivel úgysem tudunk megszabadulni saját múltunktól, vétkeink anyagát is fel kell használunk, amikor újjáteremtjük önmagunkat. Amikor a kémek története lezárul, amikor kiderül, hogy az egyiptomi nemzedék minden tagjának a sivatagban zárul majd le az élete, a zsidók kétségbeesnek. Kétségbeesett dühük lázadá...

heti szakasz junius 18-an: Beháálotchá (4Mózes 8:1–12:16.)

Beháálotchá (4Mózes 8:1–12:16.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/behaalotcha 8. fejezet A menóra 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Szólj Áronhoz és mondd neki: Midőn fölteszed a mécseket, a lámpa előrésze felé világítson a hét mécs. 3. És Áron így cselekedett, a lámpa előrésze felé tette föl annak mécseit, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 4. Ez pedig a lámpa munkája: Vert arany a szára, mint a virágja, vert munka az; azok a minta szerint, melyet mutatott az Örökkévaló Mózesnek, aszerint ...

Rabbink kommentárja a hetiszakaszhoz junius 11-én.

Az eltakart szemű áldás: milyen a felszabadult hála?  Önzetlenül segíteni nagyon nehéz, mert aki képes segíteni, fölényben van, óhatatlanul, azzal szemben, aki éppen segítségre szorul, de a hálának nem múltja kell legyen, hanem jövője. Nem annak tartozunk vele, aki lehetővé tette, hogy „visszaadjuk”, nem vissza kell adnunk, hanem előre.  Az eltakart arcú áldásosztásról.  A Nászó hetiszakaszában, a héten kell elolvasnunk a Tórában a kohanita áldást, azt az áldást, amelyet maga az Örökkévaló tanított meg a kohanitáknak, Izrael papságának, hogy megáldják vele a népet: ...