200 results for author: miklos


A baj ráér. Gyász-vigasz-szerelem

Amikor a szombat és a böjtnapok egyike ugyanakkorra esik, a böjtöt továbbnyomjuk a következő napra. A baj megvárja az embert, kár kapkodni a gyászzal, éppen azért, mert néha nem elkerülhető. A mostani szombat Támmuz havának 17. napjára esett, ezért kell ma, vasárnap kisböjtöt tartani, reggeltől estig majd, este már újra lehet. Támmuz 17. a város, Jeruzsálem és a Szentélyek, Isten templomai pusztulásának kezdetét jelzi, egy három hetes gyászidőszakét, amelyben az elmélyült csend uralkodik. Ez az időszak gyászolja a várost és a Templomot, a kétezer évig tartó száműzetést. Ha a kezdődátum ...

Heti szakasz julius 2-an: Chukát (4Mózes 19:1–22:1.)

Rabbink kommentarja: Újjászületni éppolyan nehéz: ha meg akarsz változni, békülj ki önmagaddal Mivel a megbántottság fájdalmából épp úgy születhet agresszió mint együttérzés, jó, ha megismerjük, tudomásul vesszük és így próbáljuk alakítani kicsit rossz késztetéseinket.  Mivel úgysem tudunk megszabadulni saját múltunktól, vétkeink anyagát is fel kell használunk, amikor újjáteremtjük önmagunkat. Amikor a kémek története lezárul, amikor kiderül, hogy az egyiptomi nemzedék minden tagjának a sivatagban zárul majd le az élete, a zsidók kétségbeesnek. Kétségbeesett dühük lázadá...

heti szakasz junius 18-an: Beháálotchá (4Mózes 8:1–12:16.)

Beháálotchá (4Mózes 8:1–12:16.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/behaalotcha 8. fejezet A menóra 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Szólj Áronhoz és mondd neki: Midőn fölteszed a mécseket, a lámpa előrésze felé világítson a hét mécs. 3. És Áron így cselekedett, a lámpa előrésze felé tette föl annak mécseit, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 4. Ez pedig a lámpa munkája: Vert arany a szára, mint a virágja, vert munka az; azok a minta szerint, melyet mutatott az Örökkévaló Mózesnek, aszerint ...

Heti szakasz junius 4-en: Nászo (4Mózes 4:21–7:89.)

Nászo (4Mózes 4:21–7:89.)  Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/naszo Rabbink kommentarja: A Tóra mindenkié: tűz, víz, sivatag A Tóraadás ünnepén arról olvasunk, hogyan talált el egy hűséges, fiatal moábita nő a szeretet Istenéhez. Dávid király dédanyjáról van szó, akitől a Messiás származik majd a hagyomány szerint. A héten olvasott hetiszakasz máskor is jellemzően Sávuot előtt kerül sorra imaházainkban. Az áll a nyitómondatában, hogy az Örökkévaló Mózeshez szólt a Szináj pusztájában, ekkor és ekkor. Ennyi. Áldott emlékű bölcseink szerint ez ...

Heti szakasz majus 28-an: Bámidbár (4Mózes 1:1–4:20.)

A kétségbeesésről: a szorongás áldása   A Tóra harmadik könyvének utolsó hetiszakasza arról beszél, mi történik velünk, ha eltérünk saját belső törvényeink útjától, ha elveszítjük mindig ideiglenes és átmeneti időbeli otthonunkat.   Az Örökkévaló békét ígér Izraelnek itt, a harmadik könyv zárlatában, ha megtartja a törvényt, amelyet a Szinájon önként magára vett, illetve azt is elmondja, hogy mi fog történni, ha magunk mögött hagyjuk. Az ijesztő, fokozásos felsorolás elején az áll, a hagyomány egy része legalábbis így magyarázza, hogy rémületet fogok Rád küldeni, ...

Heti szakasz majus 21-en: Bechukotáj (3Mózes 26:3–27:34.)

Bechukotáj (3Mózes 26:3–27:34.) Rosko Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/bechukotaj   Befejező intelem 26. fejezet Az engedelmességből eredő áldás 3. Ha a törvényeim szerint jártok és parancsolataimat megőrzitek és megteszitek azokat, 4. akkor megadom esőiteket az ő idejükben és a föld megadja termését, a mező fája megadja gyümölcsét. 5. És eléri nálatok a cséplés a szüretet és a szüret eléri a vetést, enni fogjátok kenyereteket jóllakásig és biztonságban laktok országotokban. 6. Én pedig adok békét az országban, lefeküsztök és senki sem ijeszt fel; ...

Heti szakasz majus 14-en: Böhár (3Mózes 25:1–26:2.)

    Rosko Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/behar Böhár (3Mózes 25:1–26:2.) 25. fejezet A szombati-év – A smitá 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szináj hegyén, mondván: 2. Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha bementek az országba, melyet én nektek adok, akkor tartson a föld szombatot az Örökkévalónak. 3. Hat éven át vesd be meződet és hat éven át messd meg szőlődet és takarítsd be termését. 4. A hetedik évben azonban szombati nyugalom legyen a föld számára, szombat az Örökkévalónak; meződet ne vesd be és szőlődet ne messd meg. 5. Aratásod ...

heti szakasz aprilis 30-an: K’DOSIM פָּרָשָׁת קְדֹשִׁים.

A halál utáni élet itt a földön: a „feltámadás” zsidó technikái Miért szép és hasznos a bűnbakok szimbolikus feláldozása, mire jó az indokolt bűntudat? Miért egyforma kinézetű a bűnbak és az a bak, amelyet „felemelünk”, Istennek áldozunk? Hogyan van élet a súlyos bűntudat és az áldozattá válás traumájából, hogyan születik újra a földi élet a halál után? A hetiszakasz címe az, hogy „a halál után”, áháré mot héberül. Amivel kezdődik, az a jom kipuri, engesztelésnapi liturgia leírása, vagyis valamiféle lelki-szellemi újjászületésé. A szertartás központi eleme két kecskebak ...

heti szakasz aprilis 9-en: Möcorá (3Mózes 14–15.)

A vérből születő élet: a menstruáció megszentelése és a Tóra   A rituális fürdő az újjászületés helyszíne – különösen az élet továbbadóinak, a nőknek. Az anyák megtisztulási periódusának misztikumáról úgy beszél a Tóra, mintha ma tenné, mai kérdéseinkre felel, a nők én-idejéről, a testi szerelem intimitásáról, a szülés utáni depresszióról, élet és halál körforgásáról néhány talányos sorban, amelyeket eljött az idő megértenünk. A legelső sorokból arról értesülünk a hetiszakaszban, hogy a szülő nők hét napig tisztátalanok, ha fiút, tizennégy napig, ha lányt szültek. Mi ...

heti szakasz marcius 19-en: Cáv (3Mózes 6–8.)

  Cáv (3Mózes 6–8.) Utasítások a papoknak 6. fejezet Tűz a mindennapi áldozathoz 1 És szólt az Örökkévaló: Mózeshez, mondván: 2. Parancsold meg Áronnak és fiainak, mondván: Ez az égőáldozat tana; ez az égőáldozat legyen a tűzhelyen, az oltáron, egész éjjel reggelig; az oltár tüze pedig égjen rajta. 3. És öltse föl a pap lenruháját, lennadrágot öltsön a testére és vegye le a hamut, amivé megemészti a tűz az égőáldozatot az oltáron, és tegye azt az oltár mellé. 4. Azután vesse le ruháit és öltsön más ruhákat; és vigye ki a hamut a táboron kívülre, tiszta helyre. 5. Az ...