heti szakasz marcius 12-en: Vájikrá (3Mózes 1–5.)

Vájikrá (3Mózes 1–5.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/vajikra Rabbink kommentarja: Mert az ember másokért él: mi segít a szorongáson? A hetiszakasz az áldozatok technikáinak bemutatását részletezi és kérdés, mire jó ez nekünk, akik nem élünk a Szentélyek korában. Mire jó áldozatot hozni és hogyan kell jól csinálni? Az áldozatra használt héber szó, a korbán a közelségre utal. Technika, amelynek a lényege az, hogy „feláldozunk”, elengedünk valamit, ami túlzottan a földhöz, az anyaghoz köt ...

Tovább


heti szakasz marcius 5-en: Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.)

    Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/pkude 38. fejezet 21. Ezek felszámolásai a hajléknak, a bizonyság hajlékának, amelyeket megszámláltak Mózes parancsa szerint: a leviták szolgálata, Itámár, Áron, a pap fia által. 22. Becálél, Uri fia, Chúr fia, Júda törzséből elkészítette mindazt, amit parancsolt az Örökkévaló Mózesnek; 23. és vele együtt Oholiov, Achiszómoch fia, Dán törzséből, faragómester, takács és hímző, kék bíborral, piros bíborral és ...

Tovább


Heti szakasz februar 26-en: Vájákhél (2Mózes 35:1–38:20.)

RABBINK  KOMMENTÁRJA A pusztai Szentély felépülésének munkálatairól szól ez a hetiszakasz, Rási szerint mindez Jom Kipur, az Engesztelés Napja után kezdődött. Akkor, amikor kinek-kinek ma is el kell kezdenie megépítenie a sátrat, amelyben majd a Szukkotot tölti a családjával. Amíg a nagy Szentély nem áll, amíg el nem jön a Messiás, ki kell építenünk egymás számára a befogadás és nyitottság kis, közös tereit, átmeneti otthonokat egy idegen és veszélyes világban. A rabbinikus hagyomány szerint akkor, amikor Mózes, az aranybo...

Tovább


heti szakasz februar 19-en: Ki tiszá (2Mózes 30:11–34:35.)

Zsidó makacsság: istenhit egy Isten nélküli világban Ha nem mutatkozik, ha elrejti arcát, az nem jelenti még, hogy nincs is jelen. És amikor nincs jelen, akkor nekünk kell Őt tanúsítanunk. Az aranyborjú bűne után Mózes Isten bocsánatáért könyörögve mondja ki élete egyik legtalányosabb mondatát: „Ha kegyet találtam színed előtt, Uram, kérlek, járjon az Úr közöttünk, mert kemény nyakú nép ez, és bocsásd meg bűneinket” (Mózes II. könyve, 34, 8). Bocsáss meg nekünk, mert makacsok és kemény nyakúak vagyunk, ne hagyj el ...

Tovább


heti szakasz februar 12-en: Tecáve (2Mózes 27:20–30:10.)

  Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/tecave Tecáve (2Mózes 27:20–30:10.) 27. fejezet Olaj a lámpa számára 20.Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta, törött faolajat a világításra, hogy felgyújtsatok örök mécset. 21. A gyülekezés sátorában a függönyön kívül, mely a bizonyság előtt van, rendezze el azt Áron és fiai estétől reggelig, az Örökkévaló színe előtt; örök törvény ez nemzedékeiken át Izrael fiai között. 28. fejezet A papi ruházatok 1 Te ...

Tovább


heti szakasz februar 5-en: Trumá (2Mózes 25:1–27:19.)

A Frigyláda kerubjai: Ádám, Éva és a megbocsátás A Frigyláda fedelén kerubok szobrai állnak szárnyaikat egymásra borítva. Először akkor találkoztunk kerubokkal, amikor lángoló kardjukkal kiűzték Ádámot és Évát az Édenkertből és őrt álltak, hogy soha többé ne térhessenek vissza. Most pedig ők azok, akik Isten földi lakhelyét őrzik, immár fegyvertelenül. Ők engednek vissza bennünket Istenhez. Az előzetes tervek szerint az ember a többi teremtménnyel együtt az Örökkévaló általl berendezett kertben élt, egy védett ...

Tovább


heti szakasz januar 29-en: Mispátim (2Mózes 21–24.)

  A hetiszakasz visszatér a nemrég, a Tízparancsolatban kinyilatkoztatott Szombat napjának ünneplésére: „Hat nap alatt végezd el a dolgod és a hetedik napon engedd el a munkát, hogy ökröd és szamarad pihenhessen, szolgálód és a veled élő jövevény új erőre kapjon”.   Szokásunk úgy gondolni, hogy valamivel „ki kell töltenünk” a napjainkat, mintha a mi buzgólkodásunk nélkül üresek lennének. Mintha maga Isten semmit sem teremtett volna a világba, illetve mindent csak a mi fontoskodásunk nyersanyagaként teremtett ...

Tovább


heti szakasz januar 22-en: Jitró (2Mózes 18–20.)

A Tízparancsolat etikája: miért fontos annyira hűnek lenni a társunhkoz? Ebben a hetiszakaszban hangzik el -először a Tízparancsolat a Tórában. Az, amit hagyományosan hetedik parancsolatnak szoktunk számolni vagyis a házasságtörés tilalma, talán a legmeghökkentőbb számunkra közülük ma. Természetesen nem tartjuk az ilyesmit erénynek, kétségkívül ronda dolog visszaélni a hozzánk legközelebb állók bizalmával, de azért, mondjuk, a gyilkolás tilalmával mégsem lehet egy lapon emlegetni, ahogy a Tízparancsolat teszi. Ma is érvén...

Tovább


heti szakasz januar 15-en: Besálách (2Mózes 13:17–17:16.)

Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/besalach   Besálách (2Mózes 13:17–17:16.) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   13. fejezet A megváltás Egyiptomból Átvonulás a Sástengeren 17. És volt, midőn elbocsátotta Fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országának útján mert közel volt az; mert azt mondta Isten, nehogy megbánja a nép, midőn háborút látnak és visszatérnek Egyiptomba. 18. Azért kerültette Isten a népet a puszta útján, a nádastenger felé; és ...

Tovább


heti szakasz januar 8-an: Bó (2Mózes 10:1–13:16.)

Engedd el népemet: az egyiptomi kivonulás messiási jövője   Sáláh ámi – engedd el népemet – üzeni a Fáraónak, a világ leghatalmasabb emberének Mózesen keresztül az Örökkévaló az aktuális hetiszakaszban. Az ég és a föld alkotója ezen a ponton lép bele a világtörténelembe, hogy a végső, messiási remény történetévé változtassa. Irving Greenberg, a nyolcvannyolc éves nagy amerikai ortodox rabbi és gondolkodó, a nyitott ortodoxia doyenje szerint a zsidóság az Exodus, az egyiptomi kivonulás vallása, ez a mostani ...

Tovább