Heti szakasz junius 4-en: Nászo (4Mózes 4:21–7:89.)

Nászo (4Mózes 4:21–7:89.)  Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/naszo Rabbink kommentarja: A Tóra mindenkié: tűz, víz, sivatag A Tóraadás ünnepén arról olvasunk, hogyan talált el egy hűséges, fiatal moábita nő a szeretet Istenéhez. Dávid király dédanyjáról van szó, akitől a Messiás származik majd a hagyomány szerint. A héten olvasott hetiszakasz máskor is jellemzően Sávuot előtt kerül sorra imaházainkban. Az áll a nyitómondatában, hogy az Örökkévaló Mózeshez szólt a ...

Tovább


Heti szakasz majus 28-an: Bámidbár (4Mózes 1:1–4:20.)

A kétségbeesésről: a szorongás áldása   A Tóra harmadik könyvének utolsó hetiszakasza arról beszél, mi történik velünk, ha eltérünk saját belső törvényeink útjától, ha elveszítjük mindig ideiglenes és átmeneti időbeli otthonunkat.   Az Örökkévaló békét ígér Izraelnek itt, a harmadik könyv zárlatában, ha megtartja a törvényt, amelyet a Szinájon önként magára vett, illetve azt is elmondja, hogy mi fog történni, ha magunk mögött hagyjuk. Az ijesztő, fokozásos felsorolás elején az áll, a hagyomány ...

Tovább


Heti szakasz majus 21-en: Bechukotáj (3Mózes 26:3–27:34.)

Bechukotáj (3Mózes 26:3–27:34.) Rosko Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/bechukotaj   Befejező intelem 26. fejezet Az engedelmességből eredő áldás 3. Ha a törvényeim szerint jártok és parancsolataimat megőrzitek és megteszitek azokat, 4. akkor megadom esőiteket az ő idejükben és a föld megadja termését, a mező fája megadja gyümölcsét. 5. És eléri nálatok a cséplés a szüretet és a szüret eléri a vetést, enni fogjátok kenyereteket jóllakásig és biztonságban laktok országotokban. 6. ...

Tovább


Heti szakasz majus 14-en: Böhár (3Mózes 25:1–26:2.)

    Rosko Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/behar Böhár (3Mózes 25:1–26:2.) 25. fejezet A szombati-év – A smitá 1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szináj hegyén, mondván: 2. Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha bementek az országba, melyet én nektek adok, akkor tartson a föld szombatot az Örökkévalónak. 3. Hat éven át vesd be meződet és hat éven át messd meg szőlődet és takarítsd be termését. 4. A hetedik évben azonban szombati nyugalom legyen a föld számára, szombat az ...

Tovább


heti szakasz aprilis 30-an: K’DOSIM פָּרָשָׁת קְדֹשִׁים.

A halál utáni élet itt a földön: a „feltámadás” zsidó technikái Miért szép és hasznos a bűnbakok szimbolikus feláldozása, mire jó az indokolt bűntudat? Miért egyforma kinézetű a bűnbak és az a bak, amelyet „felemelünk”, Istennek áldozunk? Hogyan van élet a súlyos bűntudat és az áldozattá válás traumájából, hogyan születik újra a földi élet a halál után? A hetiszakasz címe az, hogy „a halál után”, áháré mot héberül. Amivel kezdődik, az a jom kipuri, engesztelésnapi liturgia leírása, vagyis valamiféle ...

Tovább


heti szakasz aprilis 9-en: Möcorá (3Mózes 14–15.)

A vérből születő élet: a menstruáció megszentelése és a Tóra   A rituális fürdő az újjászületés helyszíne – különösen az élet továbbadóinak, a nőknek. Az anyák megtisztulási periódusának misztikumáról úgy beszél a Tóra, mintha ma tenné, mai kérdéseinkre felel, a nők én-idejéről, a testi szerelem intimitásáról, a szülés utáni depresszióról, élet és halál körforgásáról néhány talányos sorban, amelyeket eljött az idő megértenünk. A legelső sorokból arról értesülünk a hetiszakaszban, hogy a szülő ...

Tovább


heti szakasz marcius 19-en: Cáv (3Mózes 6–8.)

  Cáv (3Mózes 6–8.) Utasítások a papoknak 6. fejezet Tűz a mindennapi áldozathoz 1 És szólt az Örökkévaló: Mózeshez, mondván: 2. Parancsold meg Áronnak és fiainak, mondván: Ez az égőáldozat tana; ez az égőáldozat legyen a tűzhelyen, az oltáron, egész éjjel reggelig; az oltár tüze pedig égjen rajta. 3. És öltse föl a pap lenruháját, lennadrágot öltsön a testére és vegye le a hamut, amivé megemészti a tűz az égőáldozatot az oltáron, és tegye azt az oltár mellé. 4. Azután vesse le ruháit és öltsön ...

Tovább


heti szakasz marcius 12-en: Vájikrá (3Mózes 1–5.)

Vájikrá (3Mózes 1–5.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/vajikra Rabbink kommentarja: Mert az ember másokért él: mi segít a szorongáson? A hetiszakasz az áldozatok technikáinak bemutatását részletezi és kérdés, mire jó ez nekünk, akik nem élünk a Szentélyek korában. Mire jó áldozatot hozni és hogyan kell jól csinálni? Az áldozatra használt héber szó, a korbán a közelségre utal. Technika, amelynek a lényege az, hogy „feláldozunk”, elengedünk valamit, ami túlzottan a földhöz, az anyaghoz köt ...

Tovább


heti szakasz marcius 5-en: Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.)

    Pekudé (2Mózes 38:21–40:38.) Roskó Gábor munkája https://daf.mozaikhub.hu/hetiszakasz/pkude 38. fejezet 21. Ezek felszámolásai a hajléknak, a bizonyság hajlékának, amelyeket megszámláltak Mózes parancsa szerint: a leviták szolgálata, Itámár, Áron, a pap fia által. 22. Becálél, Uri fia, Chúr fia, Júda törzséből elkészítette mindazt, amit parancsolt az Örökkévaló Mózesnek; 23. és vele együtt Oholiov, Achiszómoch fia, Dán törzséből, faragómester, takács és hímző, kék bíborral, piros bíborral és ...

Tovább


Heti szakasz februar 26-en: Vájákhél (2Mózes 35:1–38:20.)

RABBINK  KOMMENTÁRJA A pusztai Szentély felépülésének munkálatairól szól ez a hetiszakasz, Rási szerint mindez Jom Kipur, az Engesztelés Napja után kezdődött. Akkor, amikor kinek-kinek ma is el kell kezdenie megépítenie a sátrat, amelyben majd a Szukkotot tölti a családjával. Amíg a nagy Szentély nem áll, amíg el nem jön a Messiás, ki kell építenünk egymás számára a befogadás és nyitottság kis, közös tereit, átmeneti otthonokat egy idegen és veszélyes világban. A rabbinikus hagyomány szerint akkor, amikor Mózes, az aranybo...

Tovább