heti szakasz március 3-án, ki tiszá

    Ki tiszá (2Mózes 30:11–34:35.) 30. fejezet A sékel törvénye 11. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 12. Ha felveszed Izrael fiainak összegét számlálásuk szerint, akkor adja kiki lelke váltságát az Örökkévalónak, midőn megszámlálják őket; hogy ne legyen rajtuk csapás, midőn megszámlálják őket. 13. Ezt adja mindenki, aki átmegy a számláláson: fél sékelt, a szentség sékelje szerint, - húsz géra a sékel - fél sékelt ajándékul az Örökkévalónak. 14. Mindenki, aki átmegy a számlálá...

Tovább


heti szakasz február 24-én, tecáve

    Tecáve (2Mózes 27:20–30:10.) 27. fejezet Olaj a lámpa számára 20.Te pedig parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta, törött faolajat a világításra, hogy felgyújtsatok örök mécset. 21. A gyülekezés sátorában a függönyön kívül, mely a bizonyság előtt van, rendezze el azt Áron és fiai estétől reggelig, az Örökkévaló színe előtt; örök törvény ez nemzedékeiken át Izrael fiai között. 28. fejezet A papi ruházatok 1 Te pedig hadd közeledni magadhoz Áront, a testvéredet és az ...

Tovább


heti szakasz február 17-én

      Trumá (2Mózes 25:1–27:19.)   25. fejezet A szentély építéséhez való anyag 1 És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak nekem: ajándékot; minden embertől, akit szíve arra ösztönöz, vegyétek el a nekem szánt ajándékot. 3. És ez az ajándék, melyet tőlük elvegyetek: Arany, ezüst és réz; 4. kék bíbor, piros bíbor, karmazsin és bisszus, meg kecskeszőr; 5. pirosra festett kosbőrök és táchásbőrök, meg sittimfa; 6. olaj a világításra, ...

Tovább


heti szakasz február 10-én

MISPATIM   Veéle hamispatim, aser taszim lifnéhem (= ’S ezek azok a törvények, amelyeket elébük helyezz” (Mózes II. könyve, 21. fejezet 1. vers) — e szavakkal kezdődik soros heti szakaszunk, amely közvetlenül a Tízparancsolat után kerül felolvasásra a Tórából. Mózes tehát, a Biblia szerint parancsot kap Istentől, hogy részletesen fejtse ki, mutassa be a gyakorlatban és magyarázza el a nép számára („elébük helyezd”) mindazokat a törvényeket, amelyek (rendkívül tömören és kategorikusan) a Tízparancsolatban már ...

Tovább


heti szakasz február 3-án

  Jitró (2Mózes 18–20.) 18. fejezet Jitró látogatása  Jethro and Moses (watercolor circa 1900 by James Tissot)       1 Midőn hallotta Jitró, Midján papja, Mózes apósa mindazt, amit Isten tett Mózessel és Izraellel, az ő népével, hogy kivezette az Örökkévaló Izraelt Egyiptomból; 2. akkor vette Jitró, Mózes apósa Cippórát, Mózes feleségét, miután ez elküldöttje volt, 3. és két fiát, akik közül az egyiknek a neve Gérsóm, mert azt mondta: idegen voltam, idegen földön; 4. a másiknak a ...

Tovább


heti szakasz január 20-án

  BÓ (2Mózes 10:1–13:16.) 10. fejezet A nyolcadik csapás: Sáskák 1 És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Menj be Fáraóhoz, mert én konokká tettem az ő szívét és a szolgái szívét, hogy megtegyem ezeket a jeleimet közepette; 2. és hogy elbeszéljed fiadnak és fiad fiának füle hallatára, amit műveltem Egyiptommal és jeleimet, melyeket tettem közöttük hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló. 3. És bement Mózes meg Áron Fáraóhoz és mondták neki: Így szól az Örökkévaló, a héberek Istene, meddig vonakodsz ...

Tovább


heti szakasz január 13-án

Váérá (2Mózes 6:2–9:35.)   6. fejezet   A megváltás ígéretének megújítása   2. Szólt Isten Mózeshez és mondta neki: Én vagyok az Örökkévaló! 3. Megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mint Isten, mindenható, de nevemet: Örökkévaló, nem ismertettem meg velük. 4. És meg is kötöttem szövetségemet velük, hogy nekik adom Kánaán országát, az ő tartózkodásuk országát, amelyben tartózkodtak. 5. És hallottam is Izrael fiai jajkiáltását, mivelhogy az egyiptomiak szolgálatra szorítják ...

Tovább


Heti szakasz január 6-án

  Smot (2Mózes 1:1–6:1.)  Pharaoh's daughter finds Moses in the Nile (1886 painting by Edwin Long)     Izrael Egyiptomban: Az elnyomás és a megváltás (1–15. fejezet) 1 fejezet Az izraeliták elnyomatása   1  És ezek a nevei Izrael fiainak, akik Egyiptomba jöttek; Jákobbal, kiki az ő házával, jöttek ők. 2.Rúben, Simon, Lévi és Júda; 3. Isszáchár, Zebúlun és Benjámin; 4. Dán, Náftáli, Gád és Ásér. 5. És volt összes lélekszáma a Jákob ágyékából származóknak: hetven lélek; József ...

Tovább


heti szakasz december 30-án

Vájechi (1Mózes 47:28–50:26.) 47. fejezet Jacob Blessing the Sons of Joseph (1656 painting by Rembrandt)           28. És élt Jákob Egyiptom országában tizenhét évig; és voltak Jákob napjai, életének évei: száznegyvenhét év. 29. Midőn közeledtek Izrael napjai a halálhoz, akkor hivatta fiát, Józsefet és mondta neki: Ha ugyan kegyet találtam szemeidben, tedd, kérlek, kezedet csípőm alá, hogy cselekszel velem szeretetet és hűséget: ne temess el kérlek, Egyiptomban. 30. Ha majd ...

Tovább


HETI SZAKASZ DECEMBER 23-ÁN

Vájigás (1Mózes 44:18–47:27.)  Joseph Recognized by His Brothers (1863 painting by Léon Pierre Urbain Bourgeois)           44. fejezet 44. Akkor odalépett hozzá Júda és mondta: Kérlek, uram, hadd szóljon csak szolgád egy szót uram fülei hallatára és ne gerjedjen föl haragod szolgád ellen, mert te olyan vagy, mint Fáraó. 19.Uram kérdezte szolgáit, mondván: van-e atyátok vagy testvéretek? 20. És mi mondtuk uramnak: Van nekünk egy öreg atyánk és öregségének gyermeke, a legkisebbik ...

Tovább