Tanfolyamok

Közösségünk tanfolyamai

ZSIDÓSÁGISMERETI ALAPKURZUS

[A januar 7-ei eloadas letoltheto itt]

[[A januar 14-ei eloadas letoltheto itt]]

[[A januar 21-ei eloadas letoltheto itt]]

[[A januar 28-ai eloadas letoltheto itt]]

[[A februar 4-ei eloadas letoltheto itt]]

[[A februar 11-ei eloadas letoltheto itt]]

[[A februar 18-ai eloadas letoltheto itt]]

[[A marcius 4-ei eloadas letoltheto itt]]

[[A marcius 11-ei eloadas letoltheto itt]]

Minden évben megújulva 2021. január 7-én indult a Bét Orim Hitközség új, tízrészes kurzusa.

Sok, részben vagy teljesen zsidó családból származó fiatal felnőtt, gyermekei számára közösséget kereső családanya vagy családapa, a felmenői hite, története iránt egyre erősebben érdeklődő, idősödő ember keres utat Magyarországon a zsidó spiritualitás-hagyomány világába. Nekik szeretnénk segíteni, utat mutatni a zsidó vallás egyik legmélyebb szertartásához az élet fontos fordulópontján. Sohasem késő zsidó felnőtté válni.

Magyarországon nem szokás tudni, pedig igaz, hogy a reformzsidóság a legnagyobb létszámú zsidó vallási irányzat a Földön, milliós tömegek otthona, alighanem azért, mert hívei számára könnyen összeegyeztethető a vallási-spirituális elmélyülés a kortársi, modern életformával.

A Bét Orim Reform Zsidó Hitközség ezért most olyan tanfolyamot hirdet, amely felkészít a nővé/férfivá avatás szép szertartására és ennek révén bevezeti az érdeklődőket a zsidó hagyományba és bemutatja azt a közösséget, amelyhez felnőttként, saját döntésüktől vezetve csatlakozhatnak az érdeklődők.

Ez a szertartás, amelyre 13 éves korban kerül sor, nagyon sok útkereső magyar zsidó életéből kimaradt – itt az idő és a lehetőség a pótlására, mindenkit várunk 13-tól 120 éves korig szeretettel.

A felkészítésnek lesz egy csoportos, bevezető szakasza 10-szer másfél órában, utána megkezdődik ki-ki egyéni felkészítése és néhány hónappal az első találkozás után sor is kerülhet az avatási szertartásokra, bár és bát micvákra.

Az online tanfolyamon bárki, minden kötelezettségvállalás nélkül részt vehet.

A TANFOLYAM CÉLJA ÉS TEMATIKÁJA

A tanfolyam a betérést és bár/bát micva avatást tervezők számára egy alapkurzus. Az alkalmak során a résztvevők megismerik a bár/bát micvá szertartás jelentését, gyakorlatát, a Tóra-olvasás szerepét a szertartásban. Alapvető ismereteket szerezhetnek a háftárák mibenlétéről, a zsidó naptárról, illetve a Tóra könyveiről. Gyakorlati tudásként elsajátíthatják a héber ABC-t, tanulnak héberül olvasni és képessé válnak elolvasni a számukra kijelölt részt az aktuális hetiszakaszból.

A foglalkozások két részből épülnek fel, egyfelől alapvető elméleti ismereteket közvetítenek, másfelől a Tóra-olvasást gyakorolják be a bár/bát micvá szertartás idejére. Az első háromnegyed órában az elméleti kérdésekre, a második részben pedig a bármicvát megelőző gyakorlati ismeretek elsajátítására koncentrálnánk.

A tanfolyam részletes tematikája

Előadások menetrendje:

A csoportos bevezető előadásokra 10 alkalommal kétszer 45 percben, ZOOM-on kerül sor.

Tanfolyamvezető: Vári György vallási vezető.

Részvételi díj:

Jelentkezés és információ: info@betorim.hu

BÉT ORIM REFORM ZSIDÓ HITKÖZSÉG

ZSIDÓSÁGISMERETI ALAPKURZUS

 

TANFOLYAMI TÉMÁK

 

A bár/bát micvá szertartás gyakorlata, története

Elméleti kérdések:

Mit jelent a bár micvá szó, mik pontosan a micvák, mit jelent a micvák fiának/lányának lenni?

A bár/bát micvá mint beavatás, felnőtté válás, a Tóra-olvasás hagyománya, szokásai

A bár/bát micvá ideje a reformzsidó hagyományban

Gyakorlat:

A születésnapok a zsidó naptárban, a hónapok nevei, a hetiszakaszok, „aliják” kiválasztása, megkeresése

A héber ABC, mássalhangzók és magánhangzók szerepe, jelölése

 

A zsinagógai Tóra-olvasás szerepe, jelentősége

Elméleti kérdések:

A Tóra-olvasás helye, ideje szabályai a zsinagógai imádkozás rendjében

A Tóra-olvasás: pontozott és pontozatlan szöveg

A Tóra-olvasás előtti és utáni áldások, az áldások szerepe a judaizmusban

Gyakorlat:

A betűk, a mássalhangzók, illetve a szöveg gyakorlásához a magánhangzók, a „nekudot” megtanítása, a Tóra-olvasásra mondott áldások olvasása, fordítása

A háftárák

Elméleti kérdések:

Mikor és miért olvassuk a prófétai könyveket?

Gyakorlat:

A háftárá áldásai, olvasásuk, fordításuk, gyakorlásuk

A Tóra első könyve

Elméleti kérdések:

Ádám és Ábrahám, zsidóság és egyetemesség

Apák és anyák, gyermekek és testvérek: Káintól Józsefig

Gyakorlat:

A héber betűk és a kijelölt tórai szövegrészek gyakorlása

A Tóra második könyve

Elméleti kérdések:

Mózes története, felnövekedése, vezetővé válása

A Tízparancsolat

A Szentély építése és a Szombat közötti kapcsolat

Gyakorlat:

A Tóra-olvasás gyakorlása

A Tóra harmadik könyve

Elméleti kérdések:

Mit jelent a kóserség a reformzsidóság számára?

„Legyetek szentek, mert szent vagyok én”: Isten utánzása, az élet megszentelése

Gyakorlat:

A héber betűk és a Tóra-olvasás gyakorlása

A Tóra negyedik könyve

Elméleti kérdések:

A könyv alaptörténetei: a kémek története, Bálám története, a vörös tehén rejtélye

Gyakorlat:

A héber betűk és a Tóra-olvasás gyakorlása

A Tóra ötödik könyve

Elméleti kérdések:

A Tóra megismétlése. Mi célból kell „megismételni”? Különbségek az első négy könyv és az ötödik könyv között

Gyakorlat:

A héber betűk és a Tóra-olvasás gyakorlása

A reformjudaizmus története

Elméleti kérdések: A kezdetek, a német reformmozgalom és a mai angolszász reform és liberális zsidó irányzatok

Gyakorlat:

A héber betűk és a Tóra-olvasás gyakorlása

JHVH

Innovációs törekvéseink részeként evekkel ezelott elindítottuk a kulonbozo kurzusból álló Raj Tamás Akadémiát, amely judaisztikai témákban kínál tanulási lehetőséget a zsidósággal kapcsolatos tudásukat elmélyíteni vágyóknak, mind az általános ismeretszerzést, mind akár a későbbi betérést elősegítendő.

A kurzusok hosszútávú célja, hogy a résztvevők ne érezzék idegennek magukat zsidó környezetben, és hogy elsajátíthassák az ősi, középkori és modern zsidó kulturális kifejezési formák értő csodálatához szükséges nélkülözhetetlen ismereteket.

Havonta egy szombat estén folytatjuk nagysikerű szabadegyetemi előadássorozatunkat, az Agora Akadémiát, amelyen a zsidó vallástudomány, kultúra, történelem, művészetek és irodalom jeles képviselői és kutatói tartottak egy-egy előadást. Oneg Shabat kereteben rendszeresen meghivunk neves eloadokat judaizmussal kapcsolatos temakban.

Filmklubot szervetünk  illetve rövidebb kirándulásokat Túrakör néven.

Kep5