PESZACH: AZ ÁTÉLÉS MISZTÉRIUMA

Dr. Szabó Ödön, rabbi (1914-2003), később Élijáhu Jesurun néven közismert izraeli tanár és író, esszéjében találóan nevezte Peszachot az átélés misztériuma ünnepének. A hagyomány arra tanít bennünket, hogy kötelességünk minden évben átélni a felszabadulás mámoros gyönyörét. Továbbá a Széder estére előírt olvasmányunk, a Hággáda tanításának szellemében úgy kell tekinteni önmagunkra, mintha mi személy szerint vettünk volna részt az egyiptomi kivonulásban. Nem hiába vallotta a zsidó származású német költő Heinrich Heine, hogy az Exodus óta a szabadság héber akcentussal beszél.

Sokat tanulhatunk a szabadság szó héber változatainak „chérut” és „d’ror” etimológiai vizsgálatából. A „chérut” három mássalhangzós gyöke kőbe, kemény anyagba való vésésre utal. A szív, ahogy mondják, keményebb tud lenni a kőnél is, de még abba a szívbe is bele lehet és kell vésni a szabadság szeretetét. A „d’ror” szó a „ládur” vagy magyarul „lakni” igéből származtatható. Rási, a neves középkori írásmagyarázó szerint ez a szó a szabadságot úgy értelmezi, hogy az egyénnek jogában van elhatározni, hogy hol akar élni, és sem az állam, sem más hatalmi szerv nem dönthet helyette.

A peszachi szertartás legfontosabb része a tanítás. Már a Biblia is megparancsolta, hogy beszéljük el gyermekeinknek az ősi történetet, hogy okuljanak belőle és már zsenge korukban, értsék meg, hogy mennyire fontos a szabadság. Talán a világ egyik legrégibb dokumentuma, ami a szabadság eszméjét említi a Tóra. Az ötvenedik, a jubileumi év megünneplésével kapcsolatosan olvassuk: „Hirdessetek szabadságot az országban mind a lakóinak…” (Leviticus XXV: 10) Nem véletlen, hogy ez a mondat lett rávésve a Philadelphia városában található híres harangra a „Liberty Bell”-re, ami az Egyesült Államokban az önrendelkezés és a szabad gondolkodás szimbólumává vált.

Való igaz a Tóra említi a rabszolgaságot, mint az ókor egyik intézményét, de a maga módján tiltakozik ellene törvényekkel, melyeknek célja kétségtelenül az emberi méltóság megvédése volt. Hatévi szolgálat után a rabszolga felszabadul és a hetedik évben „menjen el szabadon, ingyen”. A biblia szerint előfordult az is, hogy a szolga nem akarta elhagyni urát, de akkor egy ceremóniában kellett részt vennie, minek folyamán egy bíró előtt kijelentette, hogy saját elhatározásból választotta rabszolgaságot. Ekkor ura átfúrta fülét, amely szimbolizálta, hogy az illető egyén a szabadság helyett az örök szolgaság mellett döntött. Mi volt ennek a látszólag fura aktusnak a magyarázata? A talmudi bölcsek válasza szerint a kiindulópont az, hogy Isten az embert saját képmására teremtette és ezért egyedül Teremtőjét kell szolgálnia. A fül, amely hallotta a kinyilatkoztatást, különösképpen a parancsolatot, hogy „ne legyenek más isteneid a színem előtt” és mégis elfogadta a rabszolgaságot; legyen annak füle átfúrva, hiszen megszegi az isteni akaratot.

5778/2018-ban Peszach ünnepe számunkra, a Bét Orim közösség tagjai számára édes-keserű. Édes, mert a Bét Orim fejlődik és programjaink napról napra népszerűbbé válnak. Esküvők, betérések, bár és bát micva ceremóniák, külföldi küldöttségek látogatásai és az egyre bővülő oktatási és kulturális programjaink vonzzák az érdeklődőket. Keserű, mert immár évekkel ezelőtt a magyar kormány érthetetlen és a vallásszabadságot figyelmen kívül hagyó intézkedései következtében elveszítettük egyházi státuszunkat, ami sok problémát okozott, de mégis szabadok és függetlenek maradtunk, és ami a legfontosabb, mindennek dacára nem veszítettük el optimizmusunkat. Hiszen nem vagyunk egyedül, híveink és a világ progresszív zsidóságának támogatásával hosszú távon bizonyára győzedelmeskedni fogunk.

Ne feledjük, hogy Isten velünk van. Hozzá imádkozunk, hozzá fohászkodunk a költő Kiss József szavaival:

„Ki béklyót tördelsz s rabszolgaságot
Nem tűrsz meg a föld kerekén.
Emelj urunk magadhoz
A szabadság magasztos,
Világra szóló ünnepén!”

Kívánok mindannyiunknak egy kellemes, tanításokban gazdag és vidám Peszachot!

Feri

__________________________________________

Üdvözöllek a Bét Orim Reform Zsidó Hitközség honlapján!

Raj Ferenc vagyok, a Bét Orim Reform Zsidó Hitközség rabbija.
A reformzsidóság számomra azt jelenti, hogy tudomásul veszem a közösségem életformáját, igényeit, a körülöttem lévő világot, és nem tekintem feladatomnak rabbiként, hogy nyomasztó mintazsidó, eleven szemrehányás legyek azok számára, akik hozzám fordulnak.
Elie Wiesellel vallom, hogy a zsidóság dolga nem az, hogy zsidóbbá, hanem hogy emberibbé tegye a világot.
Csatlakozz hozzánk, ismerd meg őseink vallását és hagyományait!
..........................................................

Raj Ferenc rabbink üzenete Purim ünnepre:
THE LASTING LESSON OF PURIM

“He who digs a pit will fall into it” [Proverbs 26:27]

This powerful and vivid image of the evildoer falling into the very pit he has dug to destroy another person, is repeated not less than six times in the Hebrew Bible. How similar it is to the essential message of the Scroll of Esther that on Purim is chanted all over the world wherever Jews reside. On this festival we commemorate the miracle of Purim and the downfall of the wicked Haman who, in ancient Persia, plotted to achieve the destruction of the whole Jewish nation.

From time immemorial Haman has been identified with Israel’s enemies whose baseless hatred brings about their own defeat, though not without the loss of human lives. In his “Song of Sweet Dishes” the twentieth century Canadian Jewish poet A.M. Klein compared Haman to Hitler and, as early as 1934, predicted Hitler’s demise:

´Foul Haman swung from a gallows-tree,
May all such end in similar fashion.
Therefore, in Israel, jubilee:
We munch our Haman-taschen.

Now what shall we eat, what shall we gobble,
What toothsome dish shall we prepare,
When Adolph wretchedly will hobble
From scaffolding upon the air?”

While the motif of victory over evil is rather common in the Hebrew Bible, the image found in the Book of Esther is rather unique. God’s name is not even mentioned in this small book. Thus, there is no Divine intervention on behalf of the Jewish people condemned to death and annihilation. Esther and her older cousin Mordecai bravely take the initiative to save the Jewish people from Hamans’s evil plot. Their ingenious plan causes King Ahasuerus to reverse his decree against the Jews. As a result, the wicked Haman literally falls into the pit that he had dug for the Jews as the King orders him to be hung on the very gallows he prepared for Mordecai.

The heroic example of Esther and Mordecai is a clear reminder that we, their descendants, must take an active role in wiping out oppression and discrimination wherever they may exist.

B’virkat Shalom,
Ferenc
----------------------------------------------

Hallgasd Polnauer Flóra kántorunk dalát:
https://www.youtube.com/watch?v=fMqCaC_sE4I
____________________________________________

HETI SZAKASZOK, ESEMÉNYEK

SMINI „Ezek azok az állatok, amelyek(nek húsá)t ehetitek mind a földön levő barom közül. ...

CÁV „Parancsold meg Áronnak és fiainak a következőket: Ez az égőáldozat előírása. Az áldozat ...

Vájikrá (3Mózes 1–5.)   Az áldozati törvények (1–7. fejezet) 1 fejezet 1 Szólította Mózest ...

Adományával közösségünket segíti.
Adakozni szeretnék!

Felhívás!

Az egyházügyi törvény módosítását - az állam és egyház elválasztását, az egyházak közötti egyenlőség biztosítását kezdeményezi a TASZ.
Részletek az alábbi linken:
negyedikpont.tasz.hu

Legfrissebb hírlevelünk

Legfrissebb hírlevelünket a letöltés gombra kattintva érheti el!
Letöltés